Wiadomości z ostatniej chwili

Prezydent Nelson w kwietniu odwiedzi Europe, Afrykę i Azję

Prezydentowi Kościoła towarzyszyć będzie jego żona, Wendy, oraz Starszy i Siostra Holland.

          

Prezydent Russell M. Nelson, jego żona, Wendy, Starszy Jeffrey R. Holland i jego żona, Pat, odwiedzą wybrane kraje Europy, Afryki i Azji w czasie dwutygodniowej podróży. Podróż rozpocznie się 10 kwietnia. Jej celem będą spotkania z członkami i misjonarzami Kościoła oraz wizyty w miejscach związanych z Kościołem. Powrót Prezydenta Nelsona i towarzyszących mu osób do kraju nastąpi 23 kwietnia.

Strona internetowa MormonNewsroom.org będzie zamieszczać informacje dotyczące tego wydarzenia, w tym filmy i zdjęcia.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.