Artykuły prasowe

Prezydent Nelson odwiedza Europę

 

W październiku bieżącego roku Prezydent Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu Apostołów oraz inni przedstawiciele Władz Generalnych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich odwiedzili misjonarzy i członków Kościoła w Europie. Podróż ta odbyła się w ramach corocznego przeglądu działalności Kościoła na Obszarze Europy. Ponadto Prezydent Nelson wziął udział w spotkaniach w Anglii, Włoszech, Hiszpanii oraz Niemczech, podczas których zachęcał i nauczał członków i misjonarzy. Prezydent Nelson uczestniczył również w konferencjach palików w Anglii i odwiedził miejsce budowy świątyni w Rzymie. Palik to grupa lokalnych jednostek kościelnych na określonym obszarze geograficznym.

W podróży po Europie Prezydentowi Nelsonowi towarzyszył Starszy Donald L. Hallstrom z Prezydium Siedemdziesiątych oraz Przewodniczący Biskup Kościoła, Gérald Caussé. Pomagali Prezydentowi Nelsonowi w służbie świętym i dokonaniu przeglądu działalności Biura Obszaru Europy. Podczas różnych spotkań Prezydentowi Nelsonowi towarzyszył także Prezydent Obszaru Europy, Patrick Kearon oraz inni członkowie Prezydium Obszaru Europy.

„Jesteśmy wdzięczni za wizytę Prezydenta Nelsona, podczas której dokonał przeglądu działalności Kościoła na Obszarze Europy — powiedział Prezydent Kearon. — Doceniamy pracę oraz służbę członków i misjonarzy, którzy mają wkład w sukces, jaki Kościół odnosi w Europie”.

Prezydent Nelson, znany na świecie chirurg i naukowiec w dziedzinie medycyny, został poparty na członka Kworum Dwunastu Apostołów 7 kwietnia 1984 roku, a 15 lipca 2015 roku został wyświęcony na prezydenta Kworum Dwunastu Apostołów. Wymieniony jest na listach Who’s Who in the World (Kto jest kim na świecie), Who’s Who in America (Kto jest kim w Ameryce) oraz Who’s Who in Religion (Kto jest kim w dziedzinie religii). Kworum Dwunastu Apostołów jest jednym z najwyższych organów zarządzających Kościołem. Poza wypełnianiem swego głównego obowiązku, jakim jest pełnienie roli specjalnych świadków imienia Chrystusa na świecie, apostołowie nadzorują globalny rozwój Kościoła.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.