Artykuły prasowe

Prezydent Nelson dzieli się postem na temat rasizmu i wzywa do poszanowania godności ludzkiej

W świetle ostatnich wydarzeń Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podzielił się następującym przesłaniem na swoich kontach w mediach społecznościowych:

Dołączamy do wielu osób w tym kraju i na całym świecie, które są głęboko zasmucone ostatnimi przejawami rasizmu i rażącego lekceważenia życia ludzkiego. Odczuwamy odrazę na myśl o tym, że niektórzy odmawiają innym szacunku i najbardziej podstawowych wolności ze względu na kolor ich skóry.

Jesteśmy również zasmuceni, gdy te ataki na ludzką godność prowadzą do eskalacji przemocy i zamieszek.

Stwórca nas wszystkich wzywa każdego z nas do wyzbycia się uprzedzeń wobec jakiejkolwiek grupy dzieci Bożych. Każdy z nas, kto ma uprzedzenia wobec innej rasy, musi odpokutować!

Podczas Swej ziemskiej misji Zbawiciel stale służył tym, którzy byli wykluczani, marginalizowani, osądzani, pomijani, znieważani i lżeni. Czy jako Jego naśladowcy możemy postępować inaczej? Odpowiedź brzmi nie! Wierzymy w wolność wszystkich dzieci Bożych, w życzliwość i uczciwość wobec nich!

Powiedzmy to wyraźnie. Jesteśmy braćmi i siostrami, a każdy z nas jest dzieckiem kochającego Ojca w Niebie. Jego Syn, Pan Jezus Chrystus, zaprasza wszystkich, aby przyszli do Niego — „czarnoskórych czy białych, niewolników czy wolnych, mężczyzn czy kobiety” (II Ks. Nefiego 26:33). Na każdym z nas spoczywa obowiązek czynienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby chronić godność każdego syna i każdej córki Boga i szanować ich.

Każdy naród może być jedynie tak wielki jak jego poszczególni obywatele. Wymaga to od nich dbania o kompas moralny, który pomaga im odróżniać dobro od zła.

Nielegalne działania, takie jak grabieże, demolowanie lub niszczenie własności publicznej czy prywatnej, nie mogą być tolerowane. Nigdy jedna krzywda nie została naprawiona przez drugą krzywdę. Zło nigdy nie zostało zwalczone przez większą dozę zła.

Musimy umacniać naszą wiarę w Ojcostwo Boga i braterstwo człowieka.

Musimy popierać fundamentalny szacunek dla ludzkiej godności każdej ludzkiej duszy, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy motywacji.

I musimy niestrudzenie pracować nad budowaniem mostów zrozumienia, a nie tworzeniem murów segregacji.

Błagam nas, abyśmy wspólnie pracowali na rzecz pokoju, wzajemnego szacunku i okazywania ogromu miłości wszystkim dzieciom Bożym.

Prezydent Russell M. Nelson

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.