Artykuły prasowe

Prezydent Nelson i jego trwające całe życie dążenie do pokoju inspirują członków w Europie

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na całym świecie zbiorą się w sobotę, 30 września, i niedzielę, 1 października, aby wysłuchać przesłań przygotowanych przez współczesnego proroka i innych przywódców Kościoła. Te natchnione przesłania będą skoncentrowane na Jezusie Chrystusie i Jego naukach. Przywódcy Kościoła udzielają wskazówek i przekazują rady, osobiste doświadczenia i duchowe przemyślenia.

GC102023 01Download Photo

W swoim wystąpieniu na konferencji 1 kwietnia 2023 r., Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, zaprosił wszystkich, aby stali się osobami czyniącymi pokój. Powiedział: „Przesłanie Zbawiciela jest jasne: Jego prawdziwi uczniowie budują, podnoszą na duchu, zachęcają, przekonują i inspirują — bez względu na to, jak trudna jest sytuacja. Prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa czynią pokój”.

9 września 2023 r. Prezydent Nelson obchodził swoje 99. urodziny. Był znanym na świecie chirurgiem i badaczem medycznym, od wielu lat jest przywódcą Kościoła, a przede wszystkim oddanym i kochającym mężem i ojcem. W ciągu swojego życia odwiedził ponad 130 krajów, pełnił różne role i zdobył cenne doświadczenia poprzez globalne interakcje z innymi ludźmi z różnych wyznań i różnego pochodzenia. Jest osobą pokój czyniącą.

Jego przykład i nauki dodają otuchy ludziom, aby byli pełni prawdziwej miłości i dążyli do bycia pokój czyniącymi w codziennych interakcjach z bliźnimi.

Po jego zaproszeniu członkowie z obszaru Europy pilnie dążyli do zastosowania przesłania Prezydenta Nelsona w wielu aspektach swojego życia.

Jeden z członków, Oliver Bassler z Weinfelden w Szwajcarii, podzielił się swoim doświadczeniem, kiedy zdecydował, że będzie osobą pokój czyniącą, gdy pomagał przyjacielowi. Powiedział: „Mam kolegę, który założył własną firmę. Jednak jego firma nie radziła sobie do tej pory zbyt dobrze, co było do przewidzenia. Zamiast zwracać się do niego i krytykować go w sposób wszystkowiedzący, zachęciłem go do modlitwy o sukces zawodowy i włączenia Jezusa Chrystusa do swojej pracy. Wziął to sobie do serca i od tamtej pory sprawy układają się coraz lepiej”.

Przesłanie Prezydenta Nelsona, skoncentrowane na Jezusie Chrystusie, nie tylko skupia się na tym, jak powinniśmy stać się osobami pokój czyniącymi w naszym życiu, ale także na tym, jak możemy czerpać siłę z przykładu Chrystusa, gdy czasy są trudne.

„Moje pragnienie, aby podążać za wezwaniem proroka Nelsona, aby być osobą pokój czyniącą, było intensywne od czasu Konferencji Generalnej. Czasami mi się udaje, a czasami nie. W takich czasach jestem wdzięczna za dar pokuty i możliwość próbowania raz za razem. Potem cieszę się z małych sukcesów, gdy udaje mi się uspokoić sytuację w pracy lub w domu. Moim źródłem siły jest Jezus Chrystus, który jest moim przyjacielem”, powiedziała Marcela Pálková z Uherské Hradiště w Czechach.

Dwa razy do roku przesłania takie jak to, udostępniane przez przywódców Kościoła, wzbudzają spokój, nadzieję i przewodnictwo w naszym pełnym niejasności i zmieniającym się wciąż świecie. Wszyscy są zaproszeni, aby przyjść, szukając kierunku, odpowiedzi na osobiste pytania lub pocieszenia w próbach, gdy słuchają słów żyjącego proroka i innych przywódców kościelnych.

Jak wziąć udział

Konferencja Generalna będzie składać się z pięciu sesji transmitowanych na cały świat. Szczegóły dotyczące godzin emisji można znaleźć on-line.

Wszystkie sesje będą nadawane strumieniowo na żywo w ponad 70 językach na stronie: broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

Sesje są również dostępne w Bibliotece ewangelii, na kanale Latter-day Saints, w radiu, telewizji, w ramach przekazu satelitarnego i za pośrednictwem innych kanałów cyfrowych.

Możesz obejrzeć konferencję on-line lub przeczytać przemówienia w dowolnym momencie na stronie churchofjesuschrist.org.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uczestnictwa w konferencji generalnej należy odwiedzić adres: https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.