Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Prezydent Monson uhonorowany za spuściznę służby i miłości

12 stycznia 2018 roku, tysiące osób zgromadziły się w kościelnym Centrum Konferencyjnym przy Placu Świątynnym w Salt Lake City aby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych Thomasa S. Monsona – prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Thomas S. Monson uznawany przez członków Kościoła za proroka Boga, zmarł 2 stycznia bieżącego roku wieku 90 lat.

 

„ Nasz żal koi Zadośćuczynienie Pana Jezusa Chrystusa. Kielich goryczy który wypił, czyni tę stratę możliwą do zniesienia” – powiedział  Russell M. Nelson – prezydent Kworum Dwunastu Apostołów.
„Prezydent Monson nigdy nie szukał zainteresowania swoją osobą” – powiedział prezydent Nelson.
„ W świecie przesyconym obecnie egocentryzmem, uosabiał bezinteresowność. Poświęcał osobisty czas na wizyty, błogosławieństwa i okazywanie miłości bliźnim. Nawet u schyłku życia kontynuował swą służbę -  składał wizyty w szpitalach i domach opieki”.

„ Moje serce lgnie do jego rodziny i wszystkich, którzy opłakują jego odejście.  Setki tysięcy ludzi na całym świecie podziela bolesne poczucie straty”- powiedział Henry B. Eyring, który służył jako pierwszy doradca w Pierwszym Prezydium Kościoła. „Troska o bliźnich była częstym aspektem służby prezydenta Monsona. Miłość do Boga i miłość do bliźniego przenikały jego życie. Ta miłość rozwinęła się wcześnie i towarzyszyła mu do końca życia”.

„Thomas S. Monson był czlowiekiem na którym można było polegać w każdych okolicznościach, człowiekiem o gigantycznym uduchowieniu” – powiedział Dieter F. Uchtdorf, drugi doradca Prezydenta Monsona.   „Był prawdziwie prorokiem na nasze czasy. Miał głęboką wiedzę, silną wiarę, miłość, wizję, odwagę i współczucie. Służył i przewodził nie z mównicy ale w kontakcie osobistym- jeden na jeden. W jego sercu było specjalne miejsce dla biednych i potrzebujących” – dodał prezydent Uchtdorf.

Prezydent Uchtdorf relacjonuje, że gdy wspólnie z prezydentem Eyringiem odwiedzili niedawno Prezydenta Monsona w domu, zatrzymał ich i powiedział: „ Kocham Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I wiem, że On mnie kocha”.” Co za pełne delikatności i mocy świadectwo proroka Boga” – kontynuował prezydent Uchtdorf.

Święci w dniach ostatnich w Niemczech byli „szczególnie błogosławieni” przez służbę Prezydenta Monsona, który  obiecał, że za Żelazną Kurtyną będą miały miejsce „ niewyobrażalne duchowe błogoslawieństwa”. „Te obietnice się spełniły” – wspomina prezydent Uchtdorf.

“ Jestem głęboko wdzięczna za spuściznę, którą pozostawia mój ojciec – dziedzictwo miłości i służby”- powiedziała  Ann M. Dibb, która przemawiała na oficjalnej uroczystości w imieniu rodziny. „ Chociaż był prorokiem, zdawał sobie sprawę, że nie jest doskonały. Całym sercem i w pokorze polegał i starał się być takim jak nasz Pan i Zbawiciel -Jezus Chrystus”.

Siostra Dibb wyraziła wdzięczność za modlitwy, które były odmawiane za jej ojca w ciągu 54 lat służby w powołaniu apostolskim i jako prezydent Kościoła.

„ Prezydent Monson starając się czynić wszystko najlepiej jak potrafił, pozostawił za sobą niezapomnianą spuściznę miłości. Kochał Pana i kochał ludzi. Doceniał ludzki potencjał i szczerze wierzył, że mamy zdolność do zmian i postępu dzięki  Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa” – dodała córka zmarłego.

Prezydent Nelson dodał, że wpływ proroka był odczuwany przez miliony ludzi na świecie. „Dzięki niemu, wszyscy staliśmy się lepsi. I Kościół także ma się lepiej.  Pozostawia po sobie dziedzictwo wzrostu. Od czasu wyświęcenia go do urzędu apostolskiego w 1963 roku, liczba członków Kośćioła wzrosła od 2.100 tys. do prawie 16 milionów, liczba misjonarzy od 5.700 do 70 tysięcy a liczba świątyń od 12 do 159”- dodał prezydent Nelson.

Prezydent Henry B. Eyring poprowadził uroczystość pogrzebową. Oprawę muzyczną zapewnił Mormoński Chór Tabernakulum.

Prezydent Monson pozostawił  córkę Ann M. Dibb, synów Clarka S. Monsona i Thomasa L. Monsona oraz ośmioro wnucząt i dwanaścioro prawnucząt.

Prezydent Monson został  16. Prezydentem Kościoła 3 lutego 2008 roku w następstwie śmierci prezydenta Gordona B. Hinckley’a. W 1963 roku, w wieku 36 lat został powołany jako apostoł, służył jako doradca trzech prezydentów Kościoła przez 22 lata.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.