Artykuły prasowe

Prezydent Monson ogłosił budowę czterech nowych świątyń

Świątynie będą zbudowane w Afryce i Ameryce Południowej

Thomas S. Monson, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, ogłosił plany budowy czterech nowych świątyń, które będą mieścić się w Harare w Zimbabwe, w Quito w Ekwadorze, w Belém w Brazylii oraz w Limie w Peru (będzie to druga świątynia w tym mieście). Ogłoszenie zostało podane podczas przemówienia wygłoszonego na niedzielnej sesji porannej 186. wiosennej konferencji generalnej Kościoła.

Na początku miesiąca nastąpił ważny moment w historii Kościoła, kiedy po poświęceniu świątyni Provo City Center 22 marca 2016 r. działało 150 świątyń. Wraz z ogłoszonymi w niedzielę czterema świątyniami ogólna liczba świątyń będących w budowie lub których budowę ogłoszono, wzrosła do 27. Kolejne cztery istniejące świątynie są w remoncie.

Święci w dniach ostatnich uważają świątynie za „dom Pana”, najświętsze miejsce na ziemi. W przeciwieństwie do domów spotkań, w których odbywają się nabożeństwa niedzielne i inne spotkania w ciągu tygodnia, świątynie otwarte są przez cały tydzień i zamknięte w niedzielę.

Obecność w świątyni wzmacnia świętych w dniach ostatnich w ich postanowieniu, by naśladować Jezusa Chrystusa. W świątyniach święte ceremonie łączą rodziny na zawsze; wyjaśniany jest tam plan Boga dla Jego dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.