Artykuły prasowe

Prezydent kościelnej organizacji kobiet przemawia w Parlamencie Europejskim

Siostra Camille N. Johnson przedstawia swoją wizję umacniania wolności religijnej i przekonań kobiet.

Siostra Camille N. Johnson, Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, przemawiała w Parlamencie Europejskim 4 marca 2024 r. w Brukseli przed audytorium składającym się z przedstawicieli organizacji obywatelskich i kościołów oraz obrońców wolności wyznania. Tematem jej wystąpienia było „Umacnianie wolności religijnej i przekonań kobiet”. Dzieliła się osobistym doświadczeniem i rozumieniem tego, jak wierzące w Boga kobiety mogą wpłynąć na większą sprawiedliwość i otwartość w społeczeństwie.

Spotkaniu przewodniczyła Anja Haga, posłanka Parlamentu Europejskiego, przy współpracy Kościelnego Biura ds. UE i Spraw Międzynarodowych w Brukseli. Spotkania dotyczyły różnych wizji wolności religijnej i przekonań. Składały się z dwóch dyskusji panelowych, podczas których wymieniano osobiste historie. Wydarzenie to zbiegło się z Międzynarodowym Dniem Kobiet, obchodzonym co roku 8 marca, aby wyrazić uznanie wobec osiągnięć i wyzwań kobiet na całym świecie.

Siostra Johnson zaczęła swoje wystąpienie od opisania wyjątkowej roli, jaką w społeczeństwie odgrywają kobiety poprzez bycie naturalnymi przywódczyniami, nauczycielkami, wychowawczyniami, uzdrowicielkami i osobami pokój czyniącymi. Jeśli wolność religijna i przekonań nie jest chroniona, kobiety nie mogą się w pełni realizować w tych rolach.

„Nauki społeczne pokazują, że w miarę jak społeczeństwa i rządy ograniczają wolność religijną, narastają konflikty społeczne. Te konflikty i wynikająca z nich przemoc zawsze rani najbardziej bezbronnych, w tym kobiety i dzieci. To destabilizuje gospodarkę i rodzinę.  Wzmaga nierówność, w tym nierówność płci.  A to hamuje kobiety w korzystaniu z ich wrodzonych darów podtrzymywania pokoju”, powiedziała.

Wspomniała, że jeśli zwykłe kobiety mają spełnić swe wyjątkowe role osób pokój czyniących w codziennym życiu, muszą same być inspirowane, otoczone troską, uzdrawiane, wzmacniane i nauczane o ich boskim potencjale. Kobiety „muszą mieć możliwość życia w zgodzie ze swoimi najwyższymi aspiracjami i wartościami oraz gromadzenia się, wymiany opinii i organizowania się w celu wzajemnego wsparcia. To jest cel starań dobrze ugruntowanej wolności religijnej i wolności przekonań — zapewnienie kobietom, mężczyznom i dzieciom prawa do uczciwego, moralnego życia z wzajemnym wsparciem współwyznawców i zapewnieniem tej samej godności swym bliźnim”, oświadczyła.

Pierwsza dyskusja panelowa dotyczyła odporności kobiet na całym świecie i ich historii w dążeniu do wolności religijnej i przekonań. Mówczyniami były: Rachel Bayani z Bahá’í International Community (Międzynarodowa Społeczność Wiary Bahá’í), Helene Fisher, rzeczniczka ds. równości płci i wolności religijnej oraz Anastasia Hartman z organizacji Open Doors International.

Druga dyskusja panelowa poświęcona była strategiom i rozwiązaniom, które mają popularyzować prawa kobiet w kontekście wolności religijnej i przekonań. Carolyn Handschin, przewodnicząca NGO Committee on the Status of Women (Komitet Organizacji Pozarządowych ds. statusu kobiet) w Genewie wyjaśniła, na czym polega udział organizacji obywatelskiej w ramach działań ONZ. Susan Kerr, starsza doradczyni ds. wolności religijnej i przekonań w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE mówiła o znaczeniu bezpieczeństwa jednostki ludzkiej w egzekwowaniu zasad wolności religijnej.

Francesco Di Lillo, dyrektor Kościelnego Biura ds. UE i Spraw Międzynarodowych w Brukseli, który moderował dyskusję panelową, wyraził nadzieję, że „to wydarzenie przyczyni się do nasilenia dialogu i współpracy pomiędzy przywódcami religijnymi i politycznymi, jak również między obywatelami, czego efektem będzie promocja i ochrona religijnej wolności kobiet na całym świecie”.

Gospodyni spotkania, Anja Haga, powiedziała w podsumowaniu, że „jeśli chcemy pokoju, musimy opowiadać się za wolnością religijną. Musimy walczyć o wolność religijną dla kobiet. Oto jak ustanowić pokój na świecie”.

Dzień zakończył się uroczystą kolacją z udziałem kobiet ambasadorek oraz przywódców organizacji obywatelskich. Kontynuowano dialog na temat perspektyw wolności religijnej i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa powstałego w wyniku respektowania tego fundamentalnego prawa.

Siostra Johnson wzięła także udział w specjalnym uroczystym spotkaniu dla członkiń Kościoła w Brukseli. Potem uczestniczyła w spotkaniu z misjonarzami Kościoła, którzy służą w Belgijskiej i Niderlandzkiej Misji. To spotkanie miało miejsce w Bredzie w Holandii, w nowym kościelnym domu spotkań.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.