Artykuły prasowe

O Kościele w katowickiej Miejskiej Bibliotece Publicznej  

 

14 lutego 2017 roku, na zaproszenie kierownictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, misjonarze Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przeprowadzili godzinną prezentację o Kościele. Z pomocą projekcji multimedialnej przedstawione zostały podstawowe zasady wiary i doktryny, historia przywrócenia Kościoła, cel istnienia i funkcjonowania świątyń, informacje o przywództwie i strukturze organizacyjnej  oraz niektóre aspekty społecznego zaangażowania Kościoła – pomoc humanitarna i wkład w dokumentowanie historii rodziny na świecie.

Po zakończeniu projekcji misjonarze mieli przyjemność odpowiadać na liczne pytania. Uczestników spotkania interesowały: pochodzenie i treść Księgi Mormona – Jeszcze Jednego Świadectwa o Jezusie Chrystusie, służba misjonarska , rozwój Kościoła w Polsce i na świecie, porządek zebrań sakramentalnych oraz podobieństwa i różnice międzywyznaniowe. Na życzenie, misjonarze rozdali 20 egzemplarzy Księgi Mormona.

Prezentacja o Kościele odbyła się w ramach inicjatywy „Wielokulturowy Śląsk” – cyklu comiesięcznych spotkań organizowanych przez katowicką bibliotekę od 2016 roku,  mających na celu rozpowszechnianie wiedzy o mniejszościach etnicznych i wyznaniach religijnych na Górnym Śląsku wśród lokalnej społeczności. 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.