Artykuły prasowe

Powołano nową pierwszą Doradczynię w Generalnym Prezydium Organizacji Podstawowej

Podczas sobotniej sesji popołudniowej 188. Konferencji Generalnej Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przedstawiło nową Pierwszą Doradczynię W Organizacji Podstawowej. Prezydent Dallin H. Oaks z Pierwszego Prezydium ogłosił, że Lisa Harkness będzie służyć jako nowa Pierwsza Doradczyni w Generalnym Prezydium Organizacji Podstawowej.

 Prezydent Dallin H. Oaks z Pierwszego Prezydium ogłosił, że Bonnie H. Cordon będzie służyć jako nowa generalna prezydent Organizacji

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.