Artykuły prasowe

Poświęcenie świątyni w Sapporo w Japonii 

Trzecia mormońska świątynia w Japonii, 151. działająca świątynia na świecie.

Dnia 21 sierpnia 2016 r. Prezydent Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich poświęcił Świątynię Sapporo w Japonii podczas trzech sesji poświęcenia. Prezydentowi Nelsonowi towarzyszył Starszy Gary E. Stevenson z Kworum Dwunastu Apostołów oraz Starszy Larry Y. Wilson, Siedemdziesiąty i asystent dyrektora wykonawczego kościelnego departamentu świątynnego. Wszystkie sesje były nadawane do domów spotkań w całej Japonii, dzięki czemu tysiące świętych w dniach ostatnich mogły uczestniczyć w uroczystości.

Podczas  dni otwartych zorganizowanych w lipcu po  ukończoniu budowy, świątynię zwiedziło ponad 13 tysięcy osób.

W sobotę wieczorem, 20 sierpnia, młodzież Kościoła z tego obszaru przedstawiła program artystyczny, oddając cześć historii Japonii, jak i historii Kościoła w tym kraju.

„Mamy niezwykły przywilej być częścią tego dzieła w dniach ostatnich, kiedy ewangelia będzie poniesiona do każdego narodu, a w szczególności teraz lud Japonii będzie mógł posiadać wszystkie błogosławieństwa świątyni” — powiedział Prezydent Nelson podczas występów artystycznych.

Świątynia Sapporo w Japonii ma  powierzchnię ponad 4,5 tysiąca m2, mieści się na 9,8 akrów, budynek znajduje się pod adresem 1-6-1 Ooyachi-Nishi, Atsubetsu-ku Sapporo-shi, Hokkaido, Japonia. Statua anioła Moroniego umieszczona jest na zwieńczeniu pojedynczej iglicy.

Prezydent Thomas S. Monson ogłosił budowę świątyni w październiku 2009 r. podczas konferencji generalnej. Ziemia została przełamana 22 października 2011 r. Świątynia będzie służyć ponad 8 tysiącom świętych w dniach ostatnich, którzy zamieszkują wyspę Hokkaido i mieszkają w Aomori, najbardziej wysuniętej na północ prefekturze głównej wyspy Honsiu.

Świątynia Sapporo w Japonii jest trzecią świątynią Kościoła w tym kraju i 151. działającą świątynią na świecie. Świątynia Tokio w Japonii została poświęcona w 1980 r. i była pierwszą świątynią w Azji. Świątynia Fukuoka w Japonii została otwarta w 2000 r.

Kościół w Japonii liczy ponad 128 tysięcy członków, 266 kongregacji oraz 7 misji.

Świątynie świętych w dniach ostatnich różnią się od domów spotkań czy kaplic, gdzie członkowie spotykają się na niedzielne nabożeństwa. Świątynie uważa się za „domy Pana”, gdzie nauki Chrystusa są wzmacniane poprzez zawieranie małżeństw, chrzest oraz inne obrzędy, które łączą rodziny na wieczność. Wewnątrz świątyni członkowie uczą się więcej o celu życia na ziemi i zawierają przymierza, że będą służyć Jezusowi Chrystusowi i swoim bliźnim.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.