Temat

Post

Kiedy członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich poszczą, dobrowolnie zachowują wstrzemięźliwość od jedzenia i picia przez pewien czas, aby zbliżyć się do Boga i prosić o Jego błogosławieństwo. Członkowie Kościoła poszczą w jedną niedzielę każdego miesiąca (niedziela postna) oraz w innych terminach, gdy wynika to ze szczególnej potrzeby. Święci w Dniach Ostatnich wierzą, że post połączony ze szczerą modlitwą może zapewnić duchową siłę, bliskość z Bogiem i przygotowanie do otrzymania Jego błogosławieństw.

Święci w Dniach Ostatnich mogą pościć z wielu powodów, między innymi: aby uwielbić Boga i okazywać Mu wdzięczność (zob. Alma 45,1), prosić Boga o błogosławienie chorych lub cierpiących (zob. Mt 17,14-21), otrzymywać odpowiedzi na modlitwę (zob. Alma 5:46), zyskać siłę, aby oprzeć się pokusie (zob. Izajasz 58: 6), otrzymać wskazówki w powołaniach kościelnych (zob. Dz 13: 2-3; Alma 17: 3) i aby otrzymać pocieszenie w okresie trudności, smutku lub żałoby (zob. Alma 28: 4-6; 30: 1-2).

Niedziela Postna i ofiary postne

Kościół wyznacza jedną niedzielę każdego miesiąca, zwykle pierwszą niedzielę, jako dzień postu. Członkowie proszeni są o rezygnację z jedzenia i picia przez dwa kolejne posiłki lub przez około 24 godziny. Są również proszeni o przekazanie pieniędzy, które wydaliby na posiłki tego dnia, jako ofiarę, którą Kościół poprzez swój system opieki społecznej przeznacza na opiekę nad osobami w potrzebie. Te pieniądze nazywane są ofiarą postną. Kościół używa ofiar postnych, aby pomóc biednym i potrzebującym.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.