Dodatkowe źródło

Podsumowanie kluczowych punktów zawartych w Oświadczeniu w sprawie wolności religijnej

Przywódcy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wezwali we wtorek do podjęcia na terenie całych Stanów Zjednoczonych działań legislacyjnych w zakresie ochrony istotnych wolności religijnych. Oto pięć kluczowych punktów poruszonych w wydanym przez nich oświadczeniu:

  1. Kościół będzie wspierać ustawodawstwo, które ma na celu zapewnić ochronę przeciw dyskryminacji w zakresie mieszkalnictwa, zatrudnienia oraz w innych kwestiach, w których taka ochrona nie przysługuje członkom społeczności LGBT, zapewniając jednocześnie, że wspomniane ustawodawstwo nie powinno stanowić zagrożenia dla wolności religijnej.
  2. Kościół uważa, że podejście polegające na zapewnieniu „powszechnej sprawiedliwości”, zmierzające do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń praw osób LGBT i jednoczesnej ochrony kluczowych praw religijnych, jest najlepszym sposobem na przezwyciężenie ostrych podziałów oraz obecnego w naszym narodzie podziału kulturowego.
  3. Kościół jest zaniepokojony nasilającym się zjawiskiem ograniczania wolności religijnej. W sytuacji, kiedy osoby religijne są publicznie zastraszane, padają ofiarą działań odwetowych, są zmuszane do rezygnacji z zatrudnienia lub doświadczają strat osobistych z powodu wypowiedzi wyrażonej w miejscu publicznym, darowizny złożonej na określony cel lub wzięcia udziału w wyborach na określone stanowisko, największym przegranym jest nasza demokracja. Takie sytuacje są tak samo nie do przyjęcia, jak prześladowanie lub podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osób LGBT.
  4. Niniejszy apel, wzywający do zrównoważonego podejścia do praw religijnych oraz praw osób homoseksualnych, nie stanowi zmiany w doktrynie Kościoła. Reprezentuje natomiast pragnienie zjednoczenia ludzi i zachęca do podjęcia dialogu opartego na wzajemnym szacunku w ramach debaty, która dokonała wielkiego podziału w społeczeństwie.
  5. Zwracamy uwagę, że przy tym zrównoważonym podejściu żadna ze stron nie może liczyć na całkowite spełnienie swoich oczekiwań. Musimy nauczyć się żyć w harmonii z ludźmi, którzy nie podzielają tych samych przekonań lub wartości.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.