Artykuły prasowe

Podczas przemówienia wygłoszonego w Oxfordzie Starszy Oaks apeluje o zagwarantowanie przez rządy wolności religijnej 

Apostoł uczestniczy również w spotkaniu na temat wolności religijnej w brytyjskiej Izbie Lordów

„Nikt z nas nie może ignorować znaczenia religii na świecie — w odniesieniu do polityki, rozwiązywania konfliktów, rozwoju ekonomicznego, pomocy humanitarnej itp.” — powiedział Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podczas prelekcji wygłoszonej w czwartek, 9 czerwca 2016 r., w St. Johns College na Uniwersytecie w Oxfordzie.

Mormoński apostoł wystąpił podczas spotkania, na którym poruszano kwestie wolności religijnej, zwołanego wspólnie przez University of Oxford’s Rothermere American Institute’s Seminar in Constitutional Thought, Law Faculty Programme in Constitutional Government, Religion and International Relations Programme (Regents Park College) oraz Oxford Journal of Law and Religion.

„Rząd powinien zagwarantować swoim obywatelom wolność religijną” — argumentował Starszy Oaks, były sędzia Sądu Najwyższego Utah oraz profesor prawa na Uniwersytecie Chicago, który przez ponad 50 lat pisał i przemawiał na temat wolności religijnej.

Starszy Oaks powiedział, że wybitne głosy kwestionują ochronę religii, choć — jak zauważył — jest ona zawarta w Artykule 18. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 roku. „Niektóre głosy starają się zepchnąć na margines religię oraz wierzących, sięgając po takie metody, jak ograniczenie nauczania religii jedynie do kościołów, synagog i meczetów, odmawiając jednocześnie praktykowania wierzeń religijnych na forum publicznym”.

W środę, 8 czerwca br., na dzień przed swoim wystąpieniem w Oxfordzie, Starszy Oaks wziął również udział w spotkaniu międzypartyjnej grupy parlamentarnej (APPG) działającej na rzecz międzynarodowej wolności religii i przekonań, które odbyło się w Izbie Lordów parlamentu Zjednoczonego Królestwa w Londynie. Celem tej grupy jest zwiększenie świadomości wśród parlamentarzystów, mediów, rządu oraz opinii publicznej na temat międzynarodowej wolności religijnej jako prawa człowieka.

„Prawo do wolności religijnej lub przekonań jest niezwykle istotne dla cywilizowanego społeczeństwa, zatem ważne jest, aby zachęcać rządy do nadania tej sprawie priorytetu — powiedziała baronessa Elizabeth Berridge, członkini brytyjskiej Izby Lordów oraz współprzewodnicząca organizacji APPG na rzecz międzynarodowej wolności religii i przekonań. — Jako jedna z największych w Wielkiej Brytanii międzypartyjnych grup parlamentarnych, z zadowoleniem przyjmujemy nieustające poparcie 24 zainteresowanych organizacji, w tym pełne oddania wsparcie ze strony Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Takie wsparcie jest nieocenione dla pracy parlamentu nad tym istotnym prawem człowieka”.

Innymi uczestnikami spotkania APPG byli między innymi członkowie parlamentu, Robert P. George (Uniwersytet Princeton), przewodniczący Amerykańskiej Komisja na rzecz Wolności Religijnej na świecie, oraz profesor Cole Durham (Uniwersytet Brighama Younga, Międzynarodowe Centrum Studiów Prawniczych i Religii). Baronessa Berridge oraz Robert P. George również przemawiali na spotkaniu w Oxfordzie.

Robert P. George powiedział: „Nie tylko rządy mają obowiązek stanowczo opowiadać się za wolnością religijną. Ta ogromna odpowiedzialność spoczywa również na grupach religijnych. Koniecznym jest, aby wspólnoty wyznaniowe docierały — bez względu na teologiczne czy kulturowe różnice — do podobnie myślących ludzi praktykujących inną religię”.

Ustalenia Pew Research Center wskazują, że 84% ludności świata identyfikuje się z konkretnym wyznaniem religijnym. Jednakże według Pew 87% mieszkańców świata żyje w krajach o wysokich lub bardzo wysokich ograniczeniach w zakresie wolności religijnej.

„Zrozumienie religii i jej związku z globalnymi niepokojami oraz sprawowaniem władze jest niezbędne dla dążenia do poprawy świata, w którym żyjemy” — powiedział Starszy Oaks w Oxfordzie.

Starszy Oaks kontynuował: „Mimo tego że wolność religijna nie jest znana w większości miejsc na świecie i jest zagrożona sekularyzacją i ekstremizmem w pozostałych jego częściach — wzywam, by dążyć do ideału, w którym ochrona wolności religijnej jest danym od Boga, przyrodzonym prawem, lecz jest wprowadzana dzięki wspólnym, uzupełniającym się relacjom między rządami, które mają na względzie dobro wszystkich swoich obywateli”.

„Znaczący postęp moralny zachodniej cywilizacji nastąpił dzięki zasadom religijnym, a ów kodeks moralny został włączony do prawa w wyniku głoszenia zasad z ambon” — powiedział Starszy Oaks.

Starszy Oaks powiedział, że większość działalności charytatywnej w Stanach Zjednoczonych „ma swe korzenie w organizacjach i inicjatywach religijnych i jest wciąż przez nie sponsorowana”. Dodał też, że zachodnie społeczeństwa są zjednoczone nie dzięki egzekwowaniu prawa, ale dzięki tym, którzy dobrowolnie przestrzegają go z powodu swoich przekonań religijnych.

„Twierdzę, że nauki religijne oraz postępowanie wierzących motywowane religią przez wierzących są niezbędne do stworzenia wolnego i dostatniego społeczeństwa i bezustannie zasługują na szczególną ochronę prawną” — wyjaśnił.

 

Starszy Oaks powiedział, że istnieją uzupełniające się obowiązki spoczywające na rządach i religiach oraz że „rządy oczywiście mają prawo oczekiwać posłuszeństwa prawu oraz szanowania kultury”, a także że żaden kraj nie powinien oferować schronienia dla organizacji wspierających terroryzm.

Powiedział, że uzupełniające się funkcje religii i rządu są w dzisiejszych czasach „poważnie testowane” w Europie. 

„Masowy napływ uchodźców głównie muzułmańskich do krajów o innej kulturze i religii w naturalny sposób tworzy poważne wyzwania polityczne, kulturowe, społeczne, finansowe oraz religijne” — powiedział Starszy Oaks. Jako przykładu użył własnego wyznania — Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — aby pokazać, w jaki sposób religia oraz związki wyznaniowe mogą pomóc w perspektywie krótko– i długoterminowej.

Mormoni zapewniają pomoc uchodźcom w Europie, jak i udzielają innego rodzaju pomocy humanitarnej na świecie, bez względu na przynależność religijną. W 2015 roku Kościół był zaangażowany w 177 projektów interwencji kryzysowych w 56 krajach. Ponadto setki projektów, takich jak zaopatrzenie w czystą wodę, szczepienia oraz opieka okulistyczna, miały wpływ na ponad milion osób na całym świecie.

Inne przykłady to: partnerstwo Służb Charytatywnych ŚwDO w 2015 r. — humanitarnego ramienia Kościoła — z Brytyjską Fundacją AMAR, dzięki któremu powstały ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej dla mniejszości jazydów w północnym Iraku, którzy zostali zaatakowani przez ISIS, a także pięcioletni program pomocy w południowo-wschodniej Azji dotkniętej trzęsieniem ziemi oraz tsunami w 2004 r., w którym zginęły tysiące ludzi w 14 krajach.

„Troska o biednych i potrzebujących nie jest czymś opcjonalnym czy przypadkowym w naszym Kościele” — powiedział Starszy Oaks.

Zakończył on swój wykład, omawiając wiele zalet, jakie posiada Kościół, które pomagają powiększyć jego wpływ, w tym doświadczonych wolontariuszy, wkład finansowy zapewniany przez członków oraz globalną organizację oddolną, która może zostać natychmiast uruchomiona. W marcu 2016 r. przywódcy Kościoła zachęcali kobiety w każdym wieku, aby pomagały uchodźcom w swoich miejscowych społecznościach.

Zaplanowane jest również, aby Starszy Oaks był głównym mówcą na dorocznej konferencji inauguracyjnej Reuben J. Clark Law Society UK and Ireland, która odbędzie się w Chorley w Lancashire, w piątek 10 czerwca.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.