Artykuły prasowe

Podczas ogólnoświatowej konferencji mówcy podkreślili rolę pokładania nadziei w Chrystusie

Naśladowcy Chrystusa zostali wezwani do szukania nadziei w Chrystusie i niesienia światu światła. Stało się to myślą przewodnią 191. Jesiennej Konferencji Generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, która odbyła się 2–3 października 2021 r. Wierni z Europy mieli swój wkład w konferencję.

Kiedy solidnie budujecie duchową podstawę na Zbawicielu „nie musicie się lękać”, powiedział Prezydent Russell M. Nelson podczas sobotniej sesji porannej. Ten emerytowany chirurg służy jako Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich od stycznia 2018 r. Konferencje generalne odbywają się dwa razy do roku.

Starszy Erich W. Kopischke jest członkiem trzyosobowego organu zarządzającego w Europie — Prezydium Obszaru. Jego przemówienie konferencyjne zostało wcześniej nagrane w Niemczech. Starszy Kopischke opowiedział o zmaganiach rodziny z chorobami psychicznymi i oferował słowa otuchy dla osób mających podobne przeżycia.

„Zwracam się do osób, na które bezpośredni wpływ ma choroba psychiczna: trzymajcie się mocno zawartych przymierzy, nawet jeśli obecnie nie odczuwacie miłości Boga. Dołóżcie wszelkich starań, a następnie ‘[stójcie] spokojnie […], widząc zbawienie Boga i aby objawione było Jego ramię’”, powiedział.

„Nasze osobiste wysiłki, [aby troszczyć się o potrzebujących] nie muszą koniecznie wymagać pieniędzy ani udania się do odległych miejsc; potrzebne jest przewodnictwo Ducha Świętego i ochotne serce”, wyjaśniła Siostra Sharon Eubank.

Pierwsza Doradczyni w Generalnym Prezydium Stowarzyszenia Pomocy podzieliła się dwoma przykładami tego, jak Kościół niósł pomóc osobom potrzebującym w Niemczech. W Ahrweiler wolontariusze będący misjonarzami wygarniali błoto i pomagali w sprzątaniu po dotkliwej powodzi. Członkowie jednej z kongregacji Kościoła w Ramstein zgromadzili się, aby uszyć tradycyjne muzułmańskie ubrania dla Afganek. Nakrycia głowy uchodźczyń zostały zerwane podczas zamieszania na lotnisku w Kabulu.

Po raz pierwszy od dwóch lat konferencja generalna odbyła się w audytorium Centrum Konferencyjnego w Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah, chociaż było wiele pustych miejsc. Mówcy, przywódcy oraz ich rodziny zostali zaproszeni do osobistego uczestnictwa. Sesje konferencji były dostępne na całym świecie za pośrednictwem telewizji, radia i poprzez przekaz strumieniowy na żywo.

Swoje tradycyjne miejsce zajął Tabernacle Choir at Temple Square liczący połowę chórzystów, co pozwoliło jego członkom zachować odpowiedni dystans. Inni uczestnicy konferencji też zachowali bezpieczną odległość. Sonja Poulter dyrygowała połączonym chórem studentów Uniwersytetu Brighama Younga, który zapewnił oprawę muzyczną podczas sobotniej sesji wieczornej. Pochodzi ona z Niemiec i jest wykładowczynią kontraktową na uniwersyteckim wydziale Dyrygentury Chóralnej i Zespołów.

Pod koniec konferencji Prezydent Russell M. Nelson ogłosił plany budowy 13 nowych świątyń na całym świecie.

Sześciu Siedemdziesiątych Przedstawicieli Władz Generalnych zostało odwołanych i uzyskało status przedstawicieli emerytowanych: Starszy J. Devn Cornish, Starszy Timothy J. Dyches, Starszy David F. Evans, Starszy Robert C. Gay, Starszy James B. Martino i Starszy Terence M. Vinson. Prezydent Henry B. Eyring ogłosił też powołanie dwóch nowych Siedemdziesiątych Obszaru i odwołanie dwóch innych.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.