Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Podczas niedzielnej sesji porannej będzie miało miejsce uroczyste zgromadzenie oraz wydany będzie Okrzyk Hosanna

Dnia 4 kwietnia 2020 r. podczas sobotniej sesji porannej Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, ogłosił, że w ramach niedzielnej sesji porannej konferencji generalnej będzie miało miejsce uroczyste zgromadzenie, podczas którego poprowadzi on świętych w Okrzyku Hosanna.

„Modlimy się, aby ta konferencja była pamiętna i niezapomniana ze względu na przesłania, które usłyszycie, wyjątkowe ogłoszenia, które zostaną podane, oraz doświadczenia, do przeżycia których zostaniecie zachęceni”, powiedział Prezydent Nelson z podium w audytorium Budynku Kościelnego. „Na przykład, na zakończenie niedzielnej sesji porannej zwołamy uroczyste światowe zgromadzenie i poprowadzę was w świętym Okrzyku Hosanna. Modlimy się, aby był to dla was duchowy punkt kulminacyjny, gdy jednym globalnym głosem wyrazimy naszą głęboką wdzięczność Bogu Ojcu i Jego Umiłowanemu Synowi, wychwalając Ich w ten wyjątkowy sposób”.

Czym jest uroczyste zgromadzenie?

Uroczyste zgromadzenia to szczególne, święte spotkania odbywające się z różnych świętych powodów. Wymaga się, aby święci w dniach ostatnich wnieśli ze sobą na to spotkanie wyższy stopień duchowości. Te zgromadzenia obejmują poparcie dla nowych prezydentów Kościoła, poświęcenie świątyni lub innego ważnego budynku (takiego jak Centrum Konferencyjne), przedstawienie nowego pisma świętego, wskazówki dla przywódców kapłańskich oraz inne szczególne spotkania. Szczególny cel uroczystego zgromadzenia w niedzielny poranek, poza Okrzykiem Hosanna, przedstawi Prezydent Nelson podczas swojego wystąpienia.

Czym jest Okrzyk Hosanna?

Okrzyk Hosanna to sposób, w jaki święci w dniach ostatnich oddają cześć i chwałę Bogu Ojcu i Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jest to wyjątkowy, znamienny akt, który będzie miał miejsce w czasie, kiedy Kościół obchodzi dwusetlecie Pierwszej Wizji Józefa Smitha.

Okrzyk jest symbolem tego, jak tłum zareagował na widok Jezusa podczas Jego triumfalnego wjazdu do Jerozolimy w ostatnim tygodniu Jego życia. „Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!”, mówi zapis w Nowym Testamencie.

Od 1892 roku, od ceremonii zwieńczenia Świątyni Salt Lake, Okrzykowi Hosanna towarzyszy machanie białymi chusteczkami. „Do tego świętego aktu używamy czystych, białych chusteczek”, wyjaśnił Prezydent Nelson podczas sobotniej sesji porannej. „Ale jeśli ich nie macie, możecie po prostu machać ręką”.

W niedzielę na zakończenie Okrzyku Hosanna wszyscy przyłączą się do chóru, śpiewając hymn pt. „Duch Boży”, tak jak to było podczas poświęcenia Świątyni Kirtland.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.