First-Presidency-Covid_picture.jpeg
Artykuły prasowe

Pierwsze Prezydium zaleca, aby święci w dniach ostatnich nosili maseczki, kiedy jest to potrzebne, i przyjęli szczepienie przeciwko COVID-19

„Możemy wygrać tę wojnę, jeśli każda osoba będzie postępować zgodnie z mądrymi i przemyślanymi radami pracowników medycznych i przywódców rządowych”

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w czwartek 12 sierpnia 2021 r. rozesłało następującą wiadomość, skierowaną do członków Kościoła na całym świecie:

Drodzy Bracia i Siostry,

Bierzemy udział w toczącej się wojnie przeciwko COVID-19 oraz różnym jego wariantom w czasie tej nieubłaganej pandemii. Chcemy zrobić wszystko, co możliwe, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się tych wirusów. Jesteśmy świadomi, że ochronę przed chorobami, jakie wywołują, można osiągnąć poprzez wysoki procent szczepień wykonanych pośród populacji.

W celu ograniczenia narażenia na te wirusy, zalecamy, aby podczas spotkań nosić maseczki w sytuacjach, kiedy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego. W celu zapewnienia osobistej ochrony przed poważnym zachorowaniem zalecamy, aby poszczególne osoby przyjęły szczepienie. Dowiedziono, że dostępne szczepionki są zarówno bezpieczne, jak i skuteczne.

Możemy wygrać tę wojnę, jeśli każda osoba będzie postępować zgodnie z mądrymi i przemyślanymi radami pracowników medycznych i przywódców rządowych. Zapewniamy Was o naszej szczerej miłości i trosce, którymi darzymy wszystkie dzieci Boga.

Pierwsze Prezydium

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.