Artykuły prasowe

Pierwsze Prezydium podjęło decyzję o dalszym organizowaniu sobotniej sesji wieczornej konferencji generalnej

„Zorganizowanie tej sesji umożliwi poruszenie większej liczby tematów ewangelii oraz da szansę większej liczbie przywódców generalnych wygłoszenia przesłania podczas konferencji”.

conference centre 01Download Photo

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przesłało do przywódców tego wyznania na całym świecie następujący list datowany na 30 lipca 2021 r.

Drodzy Bracia i Siostry,

Podstawową zasadą ewangelii jest błogosławieństwo otrzymywania ciągłego objawienia, w którym Pan objawia Swoją wolę, „dając wiersz za wierszem, pojęcie za pojęciem, trochę tu i trochę tam” (Doktryna i Przymierza 128:21). Na przykład, na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniano formułę i plany konferencji generalnej. Niektóre sesje konferencji generalnej były przeznaczone dla konkretnych grup członków lub przywódców, jak na przykład sesja dotycząca pomocy wzajemnej, sesja kobiet, sesja kapłańska lub inne sesje wyznaczone w celu poruszenia tematów związanych z daną organizacją Kościoła.

W czerwcu 2021 r. ogłoszono zmiany dotyczące kolejnych konferencji generalnych, w ramach których miały nie odbywać się wieczorne sesje sobotnie. Decyzja była oparta o zmiany w technologii, które umożliwiają wszystkim członkom Kościoła oraz sympatykom oglądanie każdej sesji konferencji generalnej, łącznie z sesjami kobiet i kapłańskimi.

Jesteśmy świadomi coraz większych wyzwań, z którymi współcześnie mierzą się członkowie Kościoła. Istotnym sposobem umocnienia się w obliczu wyzwań jest słowo Boga (zob. Ks. Almy 31:5). Zatem po dodatkowym studiowaniu i modlitwie poczuliśmy natchnienie, aby kontynuować nadawanie sobotniej wieczornej sesji konferencji generalnej, ale w innej formie niż dotychczas.

Począwszy od Jesiennej Konferencji Generalnej, która odbędzie się w październiku, nadal odbywać się będzie sobotnia sesja wieczorna. Zapraszamy do uczestnictwa w niej wszystkich członków Kościoła i sympatyków. Tej sesji nie będzie towarzyszyła konkretna myśl przewodnia ani nie będzie skierowana do szczególnej grupy demograficznej czy przywódczej. Zorganizowanie tej sesji umożliwi poruszenie większej liczby tematów ewangelii oraz da szansę większej liczbie przywódców generalnych wygłoszenia przesłania podczas konferencji.

Dziękujemy Panu za Jego przewodnictwo w tej kwestii. Wyrażamy naszą głęboką miłość i uznanie za wiernych członków Kościoła na całym świecie oraz oczekujemy na zbliżającą się konferencję generalną, podczas której Pan przekaże nam Swoje słowo za pośrednictwem Swoich sług.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.