Artykuły prasowe

Pierwsze Prezydium ogłasza przydziały przywódców obszarów w 2024 roku

Zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłosiło przydziały przywódców obszarów na rok 2024-2025. Przedstawione zmiany będą miały wpływ na prezydia obszarów oraz Prezydium Siedemdziesiątych i wejdą w życie 1 sierpnia 2024 r.

Pobierz plik PDF z przydziałami przywódców obszarów (Tylko po angielsku)


Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów przewodniczą wszystkim sprawom Kościoła. Członkowie prezydiów obszarów to Siedemdziesiąci Przedstawiciele Władz Generalnych lub Siedemdziesiąci Obszaru. Prezydia obszarów składają się z prezydenta i dwóch doradców, którzy pracują w biurze obszaru w każdym z przypisanych im obszarów.

W Kościele Jezusa Chrystusa są 23 obszary — 6 obejmuje Stany Zjednoczone i Kanadę, a 17 dodatkowych obszarów znajduje się poza tymi dwoma krajami.

Począwszy od 1984 roku, obszary zostały ustanowione w celu kierowania pracą Kościoła w różnych lokalizacjach na całym świecie. Prezydia obszarów USA i Kanady działają w głównej siedzibie Kościoła, w Salt Lake City w stanie Utah. Obszar Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej Kościoła również jest zarządzany z siedziby głównej Kościoła.

„Siedemdziesiąci mają działać w imię Pana pod kierownictwem Dwunastu […] w budowaniu Kościoła i regulowaniu wszystkich jego spraw we wszystkich nacjach” (zob. Doktryna i Przymierza 107:34).

Prezydium Siedemdziesiątych

Członkowie Prezydium Siedemdziesiątych na rok 2024–2025 od lewej do prawej: Starszy Carl B. Cook, Starszy José A. Teixeira, Starszy S. Mark Palmer, Starszy Marcus B. Nash, Starszy Michael T. Ringwood, Starszy Arnulfo Valenzuela i Starszy Edward Dube.

Prezydium Siedemdziesiątych to grupa siedmiu Siedemdziesiątych Przedstawicieli Władz Generalnych powołanych przez Pierwsze Prezydium do nadzoru nad wszystkimi członkami Kworów Siedemdziesiątych.
Prezydium Siedemdziesiątych to grupa siedmiu Siedemdziesiątych Przedstawicieli Władz Generalnych powołanych przez Pierwsze Prezydium do nadzoru nad wszystkimi członkami Kworów Siedemdziesiątych.
Prezydium Siedemdziesiątych to grupa siedmiu Siedemdziesiątych Przedstawicieli Władz Generalnych powołanych przez Pierwsze Prezydium do nadzoru nad wszystkimi członkami Kworów Siedemdziesiątych.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Prezydia Obszaru

EUROPA ŚRODKOWA

Członkowie Prezydium Obszaru Europy Środkowej na rok 2024-2025 od lewej do prawej: Starszy Jack N. Gerard, pierwszy doradca; Starszy Rubén V. Alliaud, prezydent; i Starszy James W. McConkie III, drugi doradca.

Obszar Europy Środkowej sprawuje pieczę nad działaniami Kościoła w 37 krajach.
Obszar Europy Środkowej sprawuje pieczę nad działaniami Kościoła w 37 krajach.
Obszar Europy Środkowej sprawuje pieczę nad działaniami Kościoła w 37 krajach.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

EUROPA PÓŁNOCNA

Członkowie Prezydium Obszaru Europy Północnej rok 2024-2025 od lewej do prawej: Starszy Marcos A. Aidukaitis, pierwszy doradca; Starszy Scott D. Whiting, prezydent; i Starszy Alan T. Phillips, drugi doradca.

W tym czasie Ukrainę i Mołdawię nadzoruje Starszy Kyrylo Pokhylko, Siedemdziesiąty Obszaru, w tej roli jako asystent Prezydium Obszaru Europy Północnej.

Obszar Europy Północnej sprawuje pieczę nad działaniami Kościoła w 25 krajach.
Obszar Europy Północnej sprawuje pieczę nad działaniami Kościoła w 25 krajach.
Obszar Europy Północnej sprawuje pieczę nad działaniami Kościoła w 25 krajach.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

EURAZJA

Członkowie Prezydium Obszaru Eurazji na rok 2024-2025 od lewej do prawej: Starszy Nikolai Ustyuzahaninov, pierwszy doradca; Starszy Alexey V. Samaykin, prezydent; i Starszy Aleksandr A. Drachyov, drugi doradca. Wszyscy są Siedemdziesiątymi Obszaru.

Obszar Eurazji sprawuje pieczę nad działaniami Kościoła w 6 krajach.
Obszar Eurazji sprawuje pieczę nad działaniami Kościoła w 6 krajach.
Obszar Eurazji sprawuje pieczę nad działaniami Kościoła w 6 krajach.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.