Artykuły prasowe

Pielęgnujcie wiarę i troszczcie się o bliźnich — wzywają mówcy na ogólnoświatowej konferencji Kościoła

Podążając za Jezusem Chrystusem, zaprowadzamy pokój w trudnych czasach. A to wiąże się z obowiązkiem troski o biednych, a także o ziemię. Przesłań tych wysłuchały tysiące wiernych zgromadzonych w Salt Lake City na konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oraz miliony osób na całym świecie oglądających przekaz internetowy.

Konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich odbywa się raz na pół roku. Przywódcy Kościoła przemawiają wtedy do członków i sympatyków na całym świecie. W dniach 1–2 października pięć sesji konferencji transmitowano na żywo w 70 językach.

Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, błagał odbiorców, aby odnaleźli odpoczynek od intensywności, niepewności i udręki tego świata poprzez mocne postanowienie, aby brać przykład z Jezusa Chrystusa.

Życie na Jego sposób przynosi radość i pokój, a On zachęca innych ludzi do tego sposobu życia z delikatnością, życzliwością i miłością, podkreśliła J. Anette Dennis. Siostra Dennis służy jako Pierwsza Doradczyni w Generalnym Prezydium Stowarzyszenia Pomocy, kościelnej organizacji kobiet.

Światło i Duch Jezusa Chrystusa kierują wszystkimi, kiedy udzielają pomocy biednym i strapionym na całym świecie, powiedział Prezydent Dallin H. Oaks, Pierwszy Doradca w Pierwszym Prezydium. Ponownie podkreślił misję Kościoła polegającą na współpracy z innymi organizacjami charytatywnymi w skali globalnej w celu niesienia cierpiącym pomocy humanitarnej.

Pośród mówców udzielających się na konferencji było również kilku Europejczyków.       

Starszy Dieter F. Uchtdorf z Kworum Dwunastu Apostołów przedstawił nowe wydanie przewodnika dla młodzieży Kościoła w wieku od 11 do 18 lat. Nowy przewodnik „Dla wzmocnienia młodzieży. Przewodnik do dokonywania wyborów” oparty jest na zasadach ewangelii, wolnej woli i inspiracji. „Najlepszym przewodnikiem, jaki możecie mieć podczas dokonywania wyborów, jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest wzmocnieniem dla młodzieży”, nauczał Starszy Uchtdorf pochodzący z Niemiec.

Troska o ziemię i nasze środowisko naturalne jest świętym obowiązkiem powierzonym nam przez Boga, oznajmił Gérald Caussé, Przewodniczący Biskup Kościoła. Zaleca on przyjąć osobisty styl życia i zachowania, które są wyrazem szacunku wobec Bożych stworzeń. Biskup Caussé pochodzi z Bordeaux we Francji.

Podczas sobotniej sesji popołudniowej Starszy Hans T. Boom, Siedemdziesiąty,  zaofiarował modlitwę. Prosił Boga, aby pomógł wierzącym zrozumieć swoje powołanie i rolę na świecie. Starszy Boom urodził się w Amsterdamie. Obecnie służy jako prezydent Obszaru Europy Północnej Kościoła z siedzibą w Londynie.

Podczas konferencji członkowie Kościoła poparli zmiany wśród przywódców. Ośmiu Siedemdziesiątych Przedstawicieli Generalnych zostało odwołanych i otrzymało status emerytowanych. Zostało powołanych sześciu nowych Siedemdziesiątych Obszaru, a wśród nich Bernhard Cziesla z Jakobwüllesheim w Niemczech i Yves S. Weidmann z Burgdorfu w Szwajcarii.

Siedemdziesiąci w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich służą jako „szczególni świadkowie” i wspierają Dwunastu Apostołów „w rozbudowywaniu kościoła i regulowaniu wszystkich spraw” w obszarach geograficznych.

Podczas ostatniej sesji konferencji Prezydent Russell M. Nelson ogłosił plany budowy 18 kolejnych świątyń.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.