Biografia przywódcy

Paul V. Johnson

Od sierpnia 2008 r. Starszy Paul V. Johnson służył jako Komisarz Kościelnego Systemu Edukacji Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Zanim podjął się zadań komisarza, służył jako członek Prezydium Obszaru Chile. Jeszcze wcześniej służył jako Administrator Edukacji Religijnej oraz szkolnictwa podstawowego i średniego. 2 kwietnia 2005 r., gdy miał 50 lat, został powołany na członka Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych. W czerwcu 2003 r. został powołany na członka Piątego Kworum Siedemdziesiątych i jako Siedemdziesiąty we Władzach Obszaru. Obecnie służy jako Prezydent Obszaru w Prezydium Obszaru Europy.

W 1978 r. Starszy Johnson otrzymał licencjat z zoologii na Uniwersytecie Brighama Younga, a w 1982 r. uzyskał stopień magistra z konsultingu i doradztwa. W 1989 r. uzyskał doktorat z dziedziny dydaktyki na Uniwersytecie Stanowym Utah.

Starszy Johnson przez wszystkie te lata służył w wielu powołaniach, między innymi jako doradca prezydenta palika, członek rady wyższej, biskup, prezydent kworum starszych i prezydent Organizacji Młodych Mężczyzn. Służył jako pełnoetatowy misjonarz w Norweskiej Misji Oslo.

Starszy Johnson urodził się 24 czerwca 1954 r. w Gainesville na Florydzie. W 1976 r. poślubił Jill Washburn. Są rodzicami dziewięciorga dzieci i mają dziewiętnaścioro wnucząt.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.