Biografia przywódcy

Patrick Kearon

Starszy Patrick Kearon otrzymał poparcie jako członek Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 3 kwietnia 2010 roku. Miał wówczas 48 lat. W czasie swego powołania służył jako członek Trzeciego Kworum Siedemdziesiątych w Obszarze Europy. Służył jako zastępca dyrektora wykonawczego w departamencie ds. kapłańskich oraz w departamencie ds. mediów. Dnia 1 sierpnia 2012 roku został powołany do służby jako Pierwszy Doradca w Prezydium Obszaru Europy.

Starszy Kearon kształcił się na Bliskim Wschodzie i w Zjednoczonym Królestwie. Mieszkał w Zjednoczonym Królestwie, Arabii Saudyjskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, pracując w wielu firmach związanych z opieką zdrowotną, przemysłem spożywczym, motoryzacyjnym i transportowym oraz prowadził własną firmę konsultingową. Jego zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności i spraw obywatelskich obejmuje służbę w radach organizacji charytatywnych, szkolnych, radach przedsiębiorstw oraz w college’u.

Starszy Kearon odkąd przystąpił do Kościoła w Wigilię 1987 r., służył w wielu powołaniach kościelnych, między innymi jako asystent pisarza okręgu, prezydent Młodych Mężczyzn w okręgu, doradca biskupa, prezydent gminy, prezydent palika i Siedemdziesiąty Obszaru.

Patrick Kearon urodził się w Carlisle, w Cumberland, w Anglii dnia 18 lipca 1961 r. W 1991 roku poślubił Jennifer Carole Hulme. Są rodzicami czworga dzieci, jedno z nich zmarło.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.