Mormon Newsroom
Oficjalne oświadczenie

Pierwsze Prezydium wydaje oświadczenie w sprawie uchodźców

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wydało następujące oświadczenie w związku z zapytaniami pojawiającymi się w mediach:

Jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jesteśmy głęboko zaangażowani w przestrzeganie dwóch wielkich przykazań, by kochać Boga i kochać bliźniego. Czujemy ogromną radość, pomagając wszystkim dzieciom Boga, bez względu na to, gdzie mieszkają na tym świecie.

Dlatego z wielką troską i współczuciem obserwujemy losy ponad 70 milionów ludzi na całym świecie, którzy uciekają ze swoich domów, szukając pomocy przed przemocą, wojną lub prześladowaniami religijnymi.

Zachęcamy członków Kościoła i przyjaciół do odpowiedniego i zgodnego z prawem reagowania mającego na celu pomoc w tworzeniu przyjaznych wspólnot, poświęcając swój czas, talenty i oferując przyjaźń osobom i rodzinom, które integrują się z naszymi społeczeństwami.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.