Mormon Newsroom
Oficjalne oświadczenie

Oświadczenie Pierwszego Prezydium na temat świątyń

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wydało następujące oświadczenie:

„Kiedy Pan umieszcza na ziemi ludzi, którzy są posłuszni Jego słowu, otrzymują oni przykazanie budowania świątyń. W pismach świętych dokumentowane są wzorce oddawania czci w świątyni już od czasów Adama i Ewy, Mojżesza, Salomona, Nefiego i innych osób.

Wraz z przywróceniem ewangelii w dniach ostatnich zostało również przywrócone oddawanie czci w świątyni, aby błogosławić ludzi zarówno na tym świecie, jak i po drugiej stronie zasłony.

Na przestrzeni wieków szczegóły związane z pracą świątynną były raz na jakiś czas korygowane. Zmiany te dotyczyły używanego języka, sposobu budowy, przekazu i prowadzenia zapisów. Prorocy nauczali, że nie będzie końca modyfikacjom, następującym według wskazań Pana, które przekazuje On Swoim sługom.

Świątynia, która została poświęcona, jest najświętszym ze wszystkich miejsc, w których oddajemy cześć na ziemi. Odbywające się w niej obrzędy są święte i nie należy dyskutować o nich poza świętą świątynią”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.