Artykuły prasowe

Ogólnoświatowe uroczyste spotkanie dla młodych dorosłych ze Starszym i Siostrą Hollandami

Retransmisja

8 stycznia 2023 r. weź udział z innymi młodymi dorosłymi w wieku 18–30 lat (czy to w związku małżeńskim czy stanu wolnego) w ogólnoświatowym uroczystym spotkaniu ze Starszym Jeffreyem R. Hollandem z Kworum Dwunastu Apostołów i jego żoną, Siostrą Patricią T. Holland. Spotkanie odbędzie się w M. Anthony Burns Arena na terenie kampusu Utah Tech University w St. George w stanie Utah w USA w obecności audytorium składającego się z młodych dorosłych.

YA 2023 Elder Holland 01
YA 2023 Elder Holland 01
Starszy JeffreyR. iSiostra PatriciaT. Hollandowie2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Zaplanuj, że zaprosisz przyjaciół i razem z nimi posłuchasz natchnionych przesłań skierowanych właśnie do was przez jednego z żyjących Apostołów Pana. W Ameryce Północnej i Południowej 8 stycznia 2023 r. o godzinie 18.00 górskiego czasu standardowego (MST) odbywać się będą lokalne projekcje tego przekazu na żywo. W innych częściach świata będzie można wspólnie obejrzeć retransmisję spotkania 15 stycznia (w niedzielę) po południu lub wieczorem.

Przekaz można także oglądać poprzez kościelny system satelitarny na stronie broadcasts.ChurchofJesusChrist.org (przekaz będzie dostępny przez dwa tygodnie) lub na kanale YouTube (na żywo lub na życzenie).

Szczegóły dotyczące przekazu, w tym harmonogramu odtwarzania strumieniowego, dostępnych języków i napisów dla niedosłyszących, zawarto w harmonogramie przekazu, dostępnym już kilka tygodni przed spotkaniem.

Po dwóch tygodniach od przekazu nagranie wideo tego uroczystego spotkania oraz pliki tekstowe i dźwiękowe będą dostępne w 41 językach w aplikacji Biblioteka ewangelii w części „Dorośli/Młodzi dorośli”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.