Artykuły prasowe

Ogólnoświatowe uroczyste spotkanie dla młodych dorosłych z Prezydentem Russellem M. Nelsonem i Siostrą Wendy W. Nelson

Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, i Siostra Wendy W. Nelson przemówią do młodych dorosłych podczas ogólnoświatowego uroczystego spotkania w niedzielę, 15 maja o godzinie 18.00 górskiego czasu letniego.

Wszyscy młodzi dorośli w wieku od 18 do 30 lat są zaproszeni do udziału w tym wydarzeniu.

YA Devotional Nelson01
YA Devotional Nelson01
Prezydent RussellM. Nelson iSiostra WendyW. Nelson2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Jak oglądać

Lokalni przywódcy są zachęcani do wyznaczenia czasu oglądania, który będzie najlepszy dla młodych dorosłych w ich obszarze.

Przekaz rozpocznie się w niedzielę, 15 maja o godzinie 18.00 za pośrednictwem kościelnego systemu satelitarnego, na stronie broadcasts.ChurchofJesusChrist.org (dostępne przez dwa tygodnie) lub na platformie YouTube (na żywo i w wersji streamingu na życzenie).

Możesz uzyskać dostęp do pliku wideo lub tylko audio w 39 językach w aplikacji Biblioteka ewangelii w zakładce „Młodzi dorośli” tuż po przekazie.

Szczegóły przekazu dotyczące streamingu, dostępnych języków i napisów dla osób niedosłyszących znajdują się w szczegółach przekazu, dostępnych na kilka tygodni przed wydarzeniem.

Aby uzyskać pomoc ze sprzętem satelitarnym i streamingiem, specjalista ds. technologii w paliku powinien wejść na stronę mhtech.ChurchofJesusChrist.org.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.