Artykuły prasowe

Ogólnoświatowe uroczyste spotkanie dla młodych dorosłych z Prezydentem i Siostrą Oaksami

Młodzi dorośli w wieku 18–30 lat, w związku małżeńskim lub stanu wolnego, są zaproszeni do obejrzenia ogólnoświatowego uroczystego spotkania Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z dnia 21 maja 2023 r. z udziałem Prezydenta Dallina H. Oaksa z Pierwszego Prezydium i jego żony, Siostry Kristen Oaks.

Oaks2023 01Download Photo

Zaplanujcie już teraz spotkanie z przyjaciółmi, by wspólnie usłyszeć inspirujące przesłania, które są przygotowane przez Prezydenta i Siostrę Oaksów właśnie dla Was.

Jak obejrzeć

Przekaz wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej: KosciolJezusaChrystusa.org. Będzie on dostępny od 25 maja w Bibliotece ewangelii (on-line i w aplikacji) w wielu językach.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.