Artykuły prasowe

Ogólnoświatowe Spotkanie Dyskusyjne dla Młodzieży pt. „Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa"

Myśl przewodnia młodzieży na rok 2024 — „Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa” (III Nefi 5:13) — jest motywem Ogólnoświatowego Spotkania Dyskusyjnego dla Młodzieży poświęconego byciu uczniem. Odbędzie się ono w niedzielę 28 stycznia 2024 r.

Młodzież jest zaproszona do udziału w tej ogólnoświatowej dyskusji w grupie swoich rówieśników. Dyskusja będzie wspomagana filmem z udziałem Starszego Gary’ego E. Stevensona z Kworum Dwunastu Apostołów.

Film jest aktualnie dostępny w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim. Zostanie przetłumaczony na więcej języków w nadchodzących tygodniach. Opublikowano go na stronie ChurchofJesusChrist.org oraz w aplikacji Biblioteka ewangelii, gdzie można go grupowo oglądać od 28 stycznia br.

Proponowany zarys programu spotkania

Oto sugestia dotycząca zarysu programu spotkania:

  • Występ muzyczny i modlitwa na rozpoczęcie — młodzież
  • Spotkanie prowadzone przez młodzież
  • Oglądanie nagranego wcześniej filmu (45 min)
  • Zatrzymywanie filmu od czasu do czasu w celu grupowego omówienia zawartych w nim pytań
  • Modlitwa na zakończenie
  • Część nieoficjalna spotkania (nieobowiązkowa)

Muzyka poświęcona myśli przewodniej i pozostałe zasoby

Album muzyczny dla młodzieży, pieśń z myślą przewodnią na rok 2024, obrazy związane z myślą przewodnią, pomysły na zajęcia oraz inne informacje znajdują się na stronie youth.ChurchofJesusChrist.org.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.