Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Ogłoszono wyjątki w standardach dotyczących ubioru dla młodych misjonarzy płci męskiej

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłosił wyjątki w standardach dotyczących ubioru dla młodych mężczyzn, którzy służą jako misjonarze.

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów zaakceptowało te wyjątki i dało Prezydiom Obszaru możliwość rozważenia, jak ulepszyć i zapewnić oficjalny wygląd misjonarza, jego bezpieczeństwo, skuteczność, dostępność, dostosowanie do zwyczajów kulturowych, a jednocześnie właściwie reprezentować Pana i Jego Kościół.

 

„Regularnie dostosowuje się ubiór misjonarski adekwatnie do lokalizacji, stylu i zwyczajów”, powiedział Starszy Dieter F. Uchtdorf, członek Kworum Dwunastu Apostołów i przewodniczący Misjonarskiej Rady Wykonawczej. „Wyjątki te są kontynuacją działań podejmowanych w tym kierunku. Biorąc to wszystko pod uwagę, najważniejsze jest, by pamiętać, że powołaniem misjonarzy jest reprezentowanie Jezusa Chrystusa, ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz wrażliwość kulturowa obowiązująca w miejscach, w których służą”.

W uaktualnionych wytycznych ponownie podkreślono istotę standardowego ubioru misjonarskiego, na który składa się biała koszula i krawat, a w niektórych obszarach marynarka. Ponadto w obszarach nauczania, w których wyrażono na to zgodę, młodzi mężczyźni (powszechnie zwani starszymi) mogą nosić białą lub gładką niebieską koszulę z krawatem lub bez niego. Wyjątki te będą wskazane przez Prezydia Obszarów, a misjonarze zostaną powiadomieni przez swojego prezydenta misji, jeśli mają być one zastosowane w obszarze, w którym nauczają.

Wszyscy starsi nadal będą nosić białą koszulę i krawat (i w niektórych obszarach marynarkę), kiedy będą uczęszczać do świątyni, na nabożeństwa niedzielne, podczas konferencji przywódców i konferencji strefy, w centrach szkolenia misjonarzy, na uroczystościach chrztu i innych spotkaniach kościelnych.

„Ubiór misjonarski zawsze będzie miał oficjalny wygląd i będzie wyrażał szacunek i dostępność, gdy misjonarze wypełniają swój cel, którym jest nauczanie ludzi ewangelii Jezusa Chrystusa”, powiedział Starszy Uchtdorf.

Niniejsze ogłoszenie wydano po dokonaniu zmian w standardach ubioru w grudniu 2018 r. dla młodych kobiet, które służą jako misjonarki.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.