Artykuły prasowe

Ogłoszono lokalizację Świątyni Oslo w Norwegii

Wierni członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa uważają świątynie za dom Pana i najświętsze miejsca oddawania czci Bogu na ziemi.

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podało lokalizację Świątyni Oslo w Norwegii. Budowa świątyni została ogłoszona w kwietniu 2021 r. Zostanie zbudowana na terenie o powierzchni 3,2 hektara, znajdującym się przy skrzyżowaniu dróg Smedsvingen i Ravnsborgveien w Hvalstad w Norwegii. Plany zakładają budowę jednokondygnacyjnej świątyni o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych wraz z hostelem i innymi udogodnieniami dla odwiedzających.

Świątynia Oslo w Norwegii będzie pierwszą świątynią w tym kraju i czwartą w Skandynawii. Święci w dniach ostatnich z Norwegii jeżdżą obecnie do świątyń w Kopenhadze lub w Sztokholmie.

Pierwsi misjonarze świętych w dniach ostatnich przybyli do Norwegii w latach 50. XIX w. Tysiące Norwegów przystąpiło do Kościoła w ciągu kilku następnych lat, a około połowa z nich wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Obecnie w Norwegii mieszka około 4500 świętych w dniach ostatnich.

Nadal opracowywany jest szczegółowy projekt świątyni. Dalsze informacje, w tym także dotyczące wyglądu zewnętrznego i otoczenia świątyni, zostaną udostępnione później. Data rozpoczęcia budowy będzie podana w późniejszym terminie. Osoby odpowiedzialne za projekt wkrótce rozpoczną współpracę z władzami miasta dotyczącą wstępnych planów świątyni. W nadchodzących miesiącach rozpoczną składanie dokumentów urzędowych.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.