Artykuły prasowe

Ogłoszenie powołań przywódców misji na 2023 rok

W skład powołań dla par, które będą pełnić role przywódcze, wchodzą w tym roku powołania do sześciu nowych misji, rozszerzając ich liczbę do 416 misji na całym świecie.

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich powołało nowych prezydentów misji i ich towarzyszki do 134 misji na całym świecie. Nowe pary, które będą pełnić role przywódcze, rozpoczną swoją 3-letnią służbę w lipcu 2023 roku. Ich imiona i nazwiska oraz powołania dla obszarów w Europie zostały wymienione poniżej.

2023 mission presidents map image 01
2023 mission presidents map image 01
Lokalizacje iliczba nowych prezydentów misji iich towarzyszek w 134 misjach na całym świecie, którzy rozpoczną swoją 3-letnią służbę wlipcu 2023 roku. Grafika dzięki uprzejmości Church News.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Obszar Europy Środkowej

Adriatycka Misja Północna: Brian E. i Angelika Cordray

Adriatycka Misja Południowa: David A. i Emily Wood Nelson

Niemieckojęzyczna Misja Alpejska: Martin W. i Donna Bates

Misja Bułgarska/Eurazji Centralnej: Michael i Johanna Auras

Francuska Misja Paryż: Ryan R. i Heather A. Munns

Niemiecka Misja Frankfurt: Douglas P. i Lynne G. Cropper

Węgierska Misja Budapeszt: Chet J. i Kristy Wall

Polska Warszawska Misja: Gregory D. i Christine Roney

Rumuńska Misja Bukareszt (nowa): Geoffrey R. i Roseanna C. Fowler

Hiszpańska Misja Barcelona: Frank i Maria Heckmann

Obszar Europy Północnej

Misja Bałtycka: Antti i Skaistė Makslakhti-Tolstosheev

Misja Republiki Zielonego Przylądka Praia: Abel i Paula Chaves

Fińska Misja Helsinki: Juha i Ulla Lehtinen

Szwedzka Misja Sztokholm: Barry N. i Tonya C. Johnson

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.