Artykuły prasowe

Ogłoszenie lokalizacji Świątyni Bruksela w Belgii

Będzie to pierwsza świątynia w tym kraju

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłosiło lokalizację nowej Świątyni Bruksela w Belgii.

Lokalizacja Świątyni Bruksela w Belgii.
Lokalizacja Świątyni Bruksela w Belgii.
Lokalizacja Świątyni Bruksela w Belgii.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Świątynia zostanie wzniesiona we wnętrzu istniejącego już budynku przy Ave des Arts 52 w Brukseli w Belgii. Plany przewidują budowę wielopiętrowej świątyni o powierzchni około 7770 metrów kwadratowych, domu spotkań i poczekalni z udogodnieniami dla odwiedzających. Będzie to pierwsza świątynia w tym mieście.

Prezydent Kościoła, Russell M. Nelson ogłosił budowę tej świątyni podczas konferencji generalnej w kwietniu 2021 r . „Świątynie są niezbędną częścią Przywrócenia ewangelii Jezusa Chrystusa w jej pełni. Obrzędy świątynne wypełniają nasze życie mocą i siłą, które nie są osiągalne w żaden inny sposób.  Dziękujemy Bogu za te błogosławieństwa”, powiedział Prorok kiedy ogłoszono budowę 20 nowych świątyń , w tym Świątyni Bruksela w Belgii.

Bruksela znajduje się w północno-środkowej części Belgii, około 110 km od belgijskiego wybrzeża (Morza Północnego) i około 180 km od południowego krańca państwa.

Szczegółowe plany projektowe świątyni są wciąż opracowywane. Dalsze informacje — w tym wizualizacje zewnętrzne — zostaną upublicznione później. Przełamanie ziemi zostanie ogłoszone w przyszłości. Liderzy projektu będą współpracować z władzami miasta w kwestii planów i pozwoleń na budowę świątyni w ramach przygotowań do przyszłych działań budowlanych.

Świątynia zostanie wzniesiona we wnętrzu istniejącego już budynku przy Ave des Arts 52 w Brukseli w Belgii.
Świątynia zostanie wzniesiona we wnętrzu istniejącego już budynku przy Ave des Arts 52 w Brukseli w Belgii.
Świątynia zostanie wzniesiona we wnętrzu istniejącego już budynku przy Ave des Arts 52 w Brukseli w Belgii.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Bruksela jest głównym ośrodkiem międzynarodowym i stolicą kraju europejskiego. W Belgii mieszka prawie 7000 świętych w dniach ostatnich, którzy gromadzą się w 12 kongregacjach. Świątynia Bruksela w Belgii będzie pierwszą tego typu budowlą w tym kraju. Głoszenie przywróconej ewangelii w Belgii rozpoczęło się wraz z przybyciem do niej pierwszego misjonarza w 1888 r. Zostali do niej wysłani również misjonarze pracujący w Szwajcarii i Niemczech.

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich uważają świątynie za domy Pana oraz jako najświętsze miejsca oddawania Bogu czci na ziemi. Świątynie różnią się od kościelnych domów spotkań lub kaplic. Wszyscy są zapraszani do udziału w niedzielnych nabożeństwach, a także w pozostałych zajęciach, które odbywają się w lokalnych domach spotkań. Jednakże głównym celem istnienia świątyń jest to, aby wierni członkowie Kościoła uczestniczyli w świętych obrzędach, takich jak zawieranie małżeństw, które jednoczy rodziny na zawsze.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.