Artykuły prasowe

Odsłonięcie pomnika Johna A. Widtsoe we Frøya w Norwegii

                                                           

Dnia 17 czerwca 2017 roku we Frøya w Norwegii odsłonięto pomnik Johna A. Widtsoe (1872–1952), który był członkiem Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich od 1921 roku do śmierci w 1952 roku. Starszy Paul V. Johnson z Prezydium Obszaru Europy i jego żona Jill uczestniczyli w uroczystości. Potomkowie Johna Widtsoe - ponad 100 gości z USA oraz szanowani urzędnicy państwowi, przedstawiciele lokalnej społeczności, pisarze i naukowcy stanowili grupę ponad 180-osobową grupę zgromadzoną dla uczczenia pamięci o zmarłym.

Wyraziwszy uznanie za życie Johna Widtsoe, prezydent Paul V. Johnson z Prezydium Obszaru Europy, powiedział: 

„Należał do najwspanialszych ludzi, był naukowcem, pisarzem i umiłowanym apostołem Kościoła. To zaszczyt być częścią niniejszych uroczystości”.

Ceremonia upamiętniająca życiowe osiągnięcia Johna Widtsoe została zorganizowana przez Towarzystwo Historyczne Frøya (Frøya Historielag). Gustav Witzøe, potomek Johna Widtsoe, współzałożyciel i właściciel większości udziałów w firmie SalMar ASA, był gospodarzem uroczystości. 

Zwiedzanie i wycieczka statkiem pośród niewielkich farm łososi firmy SalMar rozpoczęły trzydniowe uroczystości, które trwały od 16-18 czerwca bieżącego roku.

Odsłonięcie pomnika odbyło się w południe, 17 czerwca, uroczystości przewodził Berit Flåmo - burmistrz Frøya. Autorem pomnika jest Dennis Smith, współpracownik z Main Street Gallery of Alpine w stanie Utah. Pomnik jest darem od Towarzystwa Historycznego Frøya przekazanym lokalnemu powiatowi w nadziei, że będzie motywował młodzież oraz przypominał jak istotne jest zdobycie wykształcenia na poziomie akademickim. Po ceremonii odsłonięcia pomnika, w hotelu Frøya odbył się upamiętniający koncert i obiad.

W niedzielę, 18 czerwca, w hotelu Frøya miało miejsce spotkanie, podczas którego prezydent Blue Center of Competence we Frøya spotkał się z przywódcami Uniwersytetu Utah, BYU oraz Uniwersytetu Stanowego Utah, w celu omówienia możliwości wymiany studentów pomiędzy NTNU a uniwersytetami w USA oraz programu stypendialnego o nazwie: Stypendium Johna A. Widtsoe.

                                                                                  

Berit Flåmo, burmistrz Frøya, powiedział: 

„Dumą napawa nas pomnik Johna A. Widtsoe tutaj w Frøya, a moją nadzieją jest to, że będzie źródłem inspiracji dla lokalnych mieszkańców. Potrzebujemy nowych sekcji badawczych i rozwojowych z dziedziny akwakultury, a naszą nadzieją jest to, że przykład akademicki Johna A. Widtsoe będzie źródłem inspiracji dla młodzieży z Frøya do podjęcia dalszego kształcenia na poziomie akademickim”.

W 1883 roku John A. Widtsoe wyemigrował z Norwegii wraz ze swą owdowiałą matką i bratem do Logan w stanie Utah. W 1891 roku ukończył studia na Uniwersytecie Brighama Younga, a w 1894 roku złożył końcowe egzaminy na Uniwersytecie Harvardzkim. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Göttingen w Niemczech i zyskał uznanie w dziedzinie agrochemii w surowym klimacie. Był także uznanym autorytetem z zakresu irygacji i upraw na sucho. John Widtsoe aktywnie angażował się w kręgach akademickich, był rektorem Utah Agricultural College od 1907 do 1916 roku oraz rektorem Uniwersytetu Utah od 1916 do 1921 roku, w którym został powołany do Kworum Dwunastu Apostołów. Służył jako prezydent Misji Europejskiej w latach 1926–1932. Był spełnionym pisarzem, spod jego pióra wyszły prace teologiczne, prace o tematyce świeckiej oraz dwie autobiografie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.