Artykuły prasowe

Odnówcie zobowiązanie do naśladowania Jezusa Chrystusa — nakłaniają mówcy ogólnoświatowej konferencji

Ogłoszono zmiany mające na celu zwiększenie uczestnictwa kobiet oraz wzmocnienie młodzieży

Podczas przemówień i ogłoszeń Jesiennej Konferencji Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podkreślano zagadnienia dotyczące zwiększenia uczestnictwa kobiet, wzmocnienia młodzieży i odnowienia osobistego zobowiązania do naśladowania Jezusa Chrystusa.

W Centrum Konferencyjnym z 21-tysięczną widownią, mieszczącym się w Salt Lake City w stanie Utah, w dniach 5 i 6 października 2019 r. odbyło się pięć sesji konferencji. Poprzez przekazy satelitarne, radiowe, telewizyjne i internetowe, jak również poprzez wydania drukiem, przesłania mówców dotarły do milionów odbiorców na całym świecie.

 

Docenianie służby kobiet

W Kościele prawe kobiety przemawiają i nauczają z mocą i upoważnieniem od Boga, zapewnił Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Udział kobiet w nauczaniu doktryny Chrystusa i naradach kościelnych jest niezbędny, a nie tylko formalny, dodał.

Przed głównymi sesjami konferencji przedstawiciele Władz Generalnych oraz generalni urzędnicy Kościoła brali udział w spotkaniu, w którym wysłuchali wskazówek Pierwszego Prezydium. Prezydent Russell M. Nelson przedstawił im nowe procedury Kościoła dotyczące świadków przy obrzędach, między innymi chrztach dokonywanych w kaplicach i świątyniach. Zmiany te mają pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie rodziny w obrzędy, wyjaśnił Prezydent Nelson podczas konferencji.

Po raz pierwszy Prezydent Nelson ogłosił plany budowy nowych świątyń podczas konferencyjnej sesji kobiet. Ogłoszono budowę czterech nowych świątyń w Stanach Zjednoczonych oraz po jednej świątyni w Sierra Leone, Papui-Nowej Gwinei, na Filipinach i w Gwatemali. Całkowita liczba świątyń działających, ogłoszonych lub w budowie, zwiększy się zatem do 217 na całym świecie.

Wzmocnienie młodzieży

Starszy Quentin L. Cook z Kworum Dwunastu Apostołów i Siostra Bonnie H. Cordon, Generalna Prezydent Organizacji Młodych Kobiet przedstawili zmiany proceduralne mające na celu wzmocnienie młodzieży.

Miejscowi biskupi będą w sposób bardziej bezpośredni przewodniczyć i doradzać młodzieży, powiedział Starszy Cook. Prezydia Organizacji Młodych Mężczyzn, w których służyli dorośli mężczyźni odpowiedzialni za przewodniczenie młodym mężczyznom na poziomie lokalnej kongregacji, zostają rozwiązane. Od ponad wieku dziewczęta były podzielone na trzy klasy w Organizacji Młodych Kobiet. W przyszłości klasy będą organizowane w zależności od potrzeb kongregacji, wyjaśniła Siostra Cordon.

Naśladowanie Jezusa Chrystusa

Święci w dniach ostatnich, podobnie jak inni naśladowcy Jezusa Chrystusa, zawsze szukają okazji do niesienia pomocy, podbudowywania i okazywania miłości bliźnim, powiedział słuchaczom Prezydent Nelson. Mówił o tym, że pośród różnych inicjatyw, Kościół pomaga uchodźcom. W roku 2018 Kościół dostarczył materiały pomocy doraźnej uchodźcom w 56 krajach. Ponadto wielu członków Kościoła poświęca swój czas, by ułatwić uchodźcom integrację z nową społecznością.

Prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa kochają Boga i Jego dzieci, nie oczekując niczego w zamian, powiedział Starszy Dieter F. Uchtdorf z Kworum Dwunastu Apostołów. Siostra Reyna I. Aburto, Druga Doradczyni z Generalnego Prezydium Stowarzyszenia Pomocy, zachęciła uczestników konferencji, by podążali ścieżką Zbawiciela i okazywali więcej współczucia bliźnim. Starszy Hans T. Boom, Siedemdziesiąty, poprosił wszystkich, aby wyszli z ciemności, wkraczając w światłość. Powiedział, że światło ewangelii zapewni ciepło i uzdrowienie.

Ostatnio podjęte inicjatywy i nowe zapowiedzi należy postrzegać, jako współzależne wysiłki, których celem jest pomóc członkom budować na opoce Jezusa Chrystusa, wyjaśnił Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów.

Przywódcy

Pośród zmian dotyczących przywódców kościelnych, które ogłoszono podczas konferencji generalnej, było odwołanie Starszego Wolfganga Pilza z powołania Siedemdziesiątego Obszaru. Został on powołany jako prezydent Świątyni we Frankfurcie w Niemczech. Jego żona, Karin Pilz, będzie służyć jako matrona świątyni.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.