Christ_statue.jpeg
Artykuły prasowe

Obszar Europy: Dzień modlitwy i postu

Prezydium Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przesłało następujący list:

Drogie Siostry i drodzy Bracia,

Wydarzenia minionych dni świadczą o tym, że świat jest pogrążony w zamieszaniu. Nasze serca i modlitwy kierują się ku osobom cierpiącym i tym, których życie uległo zmianie. Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, pragniemy w tych czasach znaleźć rozwiązania, pocieszenie i spokój.

Jedną z wyznaczonych przez Boga misji Kościoła jest troska o potrzebujących. Jesteśmy wdzięczni i odczuwamy podziw, kontemplując hojność tak wielu z was w całym obszarze, którzy kontaktowali się z nami, by zaoferować pomoc. Wszyscy, którzy czują pragnienie służby i włączenia się dla zmiany na lepsze, są proszeni o koordynację podejmowanych wysiłków z prezydium palika lub — w przypadku projektów z wielu palików — pod przywództwem Siedemdziesiątego Obszaru, któremu podlegają. Zapewniamy, że Służby pomocy wzajemnej i samowystarczalności na poziomie Obszaru już określiły potencjalne projekty pomocy i nadal będą obserwować rozwój sytuacji i określać sposoby udzielania pomocy potrzebującym.

Jesteśmy wdzięczni za dobroć, miłość i szczerą troskę, którą widzimy i czujemy u tak wielu osób. Jesteśmy również wdzięczni za hojne datki na rzecz kościelnych funduszy humanitarnych lub ofiary postne, które umożliwiają nam niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Poza doczesną pomocą prosimy wszystkich członków, aby w niedzielę, 6 marca 2022 r., uczestniczyli dniu modlitwy i postu zainicjowanym przez Obszar. Razem zwrócimy nasze serca i umysły ku osobom, które doświadczają przerażenia i cierpienia.

Mając niewzruszoną wiarę w Chrystusa, modlimy się, abyśmy, zjednoczeni w miłości i wierze, mogli dokonać pozytywnych zmian w tym niespokojnym świecie. Co więcej, ufamy, że „doskonała miłość wypiera wszelki strach” (Ks. Moroniego 8:16). Jesteśmy pewni, że z pomocą Pana podźwigniemy serca i dusze ludzkie.

Świadczymy, że ewangelia Jezusa Chrystusa jest odpowiedzią na życiowe problemy, wyzwania i pytania. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby zwrócili się ku Chrystusowi. Świadczymy, że jest On Zbawicielem świata, prawdziwym i jedynym źródłem wiecznego pokoju.

Z poważaniem,                                                                                   

Prezydium Obszaru Europy

Massimo De Feo

Erich W. Kopischke

Rubén V. Alliaud                    

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.