Artykuły prasowe

Obchody 174. rocznicy powstania Stowarzyszenia Pomocy

W sobotę 19 marca br. około 40 sióstr z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich obchodziło w Warszawie 174 rocznicę utworzenia Stowarzyszenia Pomocy – kościelnej organizacji zrzeszającej członkinie Kościoła na całym świecie. Stowarzyszenie Pomocy zostało zorganizowane w 1842 r. w Nauvoo w Stanach Zjednoczonych, i jest najstarszą, i największą żeńską organizacją na świecie.

Mottem sobotnich obchodów była miłość. Podczas spotkania, przywódczynie organizacji przemawiały na temat okazywania miłości w rodzinie, kościele, wobec bliźnich i Boga. W celu udokumentowania historii Stowarzyszenia Pomocy w Polsce pokazano prezentację fotograficzną przedstawiająca zdjęcia ukazujące członkinie Kościoła z całego kraju podczas różnorodnych zebrań i zajęć kościelnych. Dla uczczenia rocznicy siostry odśpiewały piękną i inspirującą pieśń autorstwa Jenny Philips zatytułowaną „ Królewska Córka”. Po zakończeniu części oficjalnej siostry artystycznie wyrzeźbiły kostki mydła nadając im kształt serc i zabrały je do domu na pamiątkę.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.