Artykuły prasowe

Nowy symbol Kościoła podkreśla centralną rolę Zbawiciela

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ma nowy symbol wiary. Prorok i Prezydent Kościoła, Russell M. Nelson, ogłosił i wyjaśnił jego znaczenie podczas sobotniej sesji wieczornej konferencji generalnej w kwietniu 2020 r.

Prezydent Nelson powiedział, że ten nowy symbol jest kontynuacją wysiłków, które zainspirowały go do zainicjowania w sierpniu 2018 r. działań mających skupić się na objawionej w boski sposób nazwie Kościoła. Od tego czasu, jak powiedział, kościelni przywódcy, departamenty, powiązane podmioty, główna strona internetowa, członkowie i wiele innych osób używają teraz prawidłowej nazwy Kościoła.

„Podjęliśmy te niezwykłe wysiłki, ponieważ, kiedy usuwa się imię Pana z nazwy Jego Kościoła, mimowolnie usuwa się Jego Osobę z centrum naszej czci i naszego życia”, powiedział Prezydent Nelson, który podczas swej służby, od co najmniej 1990 r., kładzie szczególny nacisk na używanie poprawnej nazwy Kościoła. „Biorąc na siebie imię Zbawiciela podczas chrztu, zobowiązujemy się do świadczenia poprzez nasze myśli i uczynki, że Jezus jest Chrystusem”.

Church Symbol 2020
2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 Ten nowy symbol podkreśla znaczenie imienia Jezusa Chrystusa i Jego centralną rolę we wszystkich działaniach Kościoła. Nazwa Kościoła zawarta jest w prostokątnym kształcie, który symbolizuje kamień węgielny. Ta idea ma biblijne korzenie. Apostoł Paweł, posługując się metaforą budowy w Liście do świętych w Efezie z pierwszego wieku, napisał, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków — a sam Jezus Chrystus jest jego kamieniem węgielnym. W centralnej części tego symbolu jest wizerunek przedstawiający marmurową statuę Chrystus autorstwa Thorvaldsena. Jezus stoi pod łukiem, co jest przypomnieniem o Jego wyjściu z grobu trzy dni po śmierci.

„[Symbol] przedstawia zmartwychwstałego, żyjącego Pana, który wyciąga ręce do wszystkich tych, którzy do Niego przyjdą”, powiedział Prezydent Nelson. „Symbol ten pewnie jest znany wielu z nas, gdyż od dawna przywrócona ewangelia jest utożsamiana z żyjącym, zmartwychwstałym Chrystusem”.

Ten nowy symbol zostanie użyty w materiałach kościelnych zgodnie z zaleceniami Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów. Opracowywane są szczegółowe wytyczne dotyczące jego użycia, w tym możliwe użycie nowego symbolu na całym świecie.

„Symbol ten będzie od teraz służył jako znak graficzny we wszystkich oficjalnych publikacjach, wiadomościach i wydarzeniach Kościoła”, mówił dalej prorok. „Będzie przypominał wszystkim, że to Kościół Zbawiciela, a wszystko, co czynimy jako członkowie Jego Kościoła, skupia się na Osobie Jezusa Chrystusa i Jego ewangelii”.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest ogólnoświatową rodziną liczącą ponad 16 milionów członków na całym świecie. Ten nowy symbol powstaje w 110 językach. Jest to złożony proces, którego ukończenie potrwa kilka miesięcy. W 2019 r., gdy Kościół wprowadził poprawki, aby lepiej odzwierciedlić prawidłowe użycie pełnej jego nazwy, Pierwsze Prezydium zalecało członkom Kościoła na całym świecie, aby byli cierpliwi i uprzejmi, kiedy te zmiany symboli są dokonywane w ich języku.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.