Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Nowy program dla młodzieży wchodzi w życie od nowego roku

Od 1 stycznia 2020 r. młodzież Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zacznie uczestniczyć w nowym programie dla młodzieży przygotowanym i finansowanym przez Kościół.

W maju 2018 roku przywódcy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłosili plany stworzenia nowych materiałów i programów dla dzieci i młodzieży Kościoła w przedziale wiekowym 8–18 lat. Celem tej inicjatywy jest rozbudzanie wiary w Jezusa Chrystusa, rozwój umiejętności życiowych i pomoc w wypełnianiu ról dzieci Bożych.

 

Ten nowy projekt zastąpi wszystkie dotychczasowe programy zajęć. Dopóki nie zacznie jednak obowiązywać, przywódcy kościelni mają promować i realizować aktualne programy. Nowa inicjatywa obejmie cotygodniowe zajęcia, wycieczki, obozy, konferencje i nie tylko. Zajęcia mają bazować w większym stopniu na potrzebach niż na oczekiwaniach. Zgodnie z decyzją lokalnych przywódców będą nastawione na realizację potrzeb młodzieży w podległych im jednostkach. Zaleca się, by lokalni przywódcy, rodzice i dzieci oddawali się zajęciom, które zapraszają Ducha.

Kościół wystosował następujące oświadczenie dotyczące tych zmian:

Dzieci i młodzież Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na całym świecie są nam drogie. Są naszą przyszłością, dlatego Kościół kładzie szczególny nacisk na posługę związaną z zaspokajaniem ich potrzeb. Od kilku lat przywódcy Kościoła przygotowywali nową inicjatywę mającą na celu zapewnienie nauczania, możliwości przywództwa i rozwoju wszystkim dzieciom i całej młodzieży, aby wszędzie wspierać rodziny i wzmacniać młodzież w pogłębianiu wiary w Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ta nowa inicjatywa ma na celu pomóc wszystkim dziewczętom i chłopcom, młodym kobietom i młodym mężczyznom odkryć ich wieczną tożsamość, budować charakter i odporność na przeciwności, rozwijać umiejętności przydatne w życiu oraz wypełniać ich boskie role córek i synów Boga.

Dodatkowe informacje i materiały będą dostępne na stronie internetowej childrenandyouth.lds.org.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.