Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Nowy hymn kościelny na cześć świątyni napisany przez angielskiego pianistę jazzowego i irlandzkiego emeryta

Refleksyjna melodia, pełna światła i prostoty. Linia melodyczna, która wiedzie ku górze. Poetyckie słowa ku czci świątyni. Pieśń pt. „Where Heaven Meets Earth” [Gdy spotykają się niebo i ziemia] została napisana przez koncertującego na całym świecie pianistę jazzowego i emerytowanego finansistę. 21 czerwca przypada Ogólnoświatowe Święto Muzyki zwane przez Francuzów Fête de la Musique. Jego obchody, które zbliżają ludzi poprzez muzykę, wydają się być dobrą okazją, by przyjrzeć się z bliska efektom tej mało prawdopodobnej muzycznej współpracy.

Connolly
Eileen and John Connolly2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

„Wszystko to wydarzyło się dzięki cudownemu zrządzeniu losu. Spotkałem Sama Petcheya tylko raz w życiu”, wspomina John Connolly z Dublina, którego kariera zawodowa związana była ze sprzedażą i marketingiem, zarządzaniem finansowym i zasobami ludzkimi. Po przejściu na emeryturę służył przez trzy lata w pełniąc obowiązki przywódcze w Świątyni Preston w Anglii, należącej do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Wyrażał wtedy swe najgłębsze uczucia dla tego świętego przybytku za pomocą wierszy.

W tym samym czasie wolontariuszami w świątyni byli Stephen i Eileen, rodzice Samuela Petcheya, wirtuoza muzyki klasycznej, pianisty i edukatora jazzowego mieszkającego w Twickenham, na przedmieściach Londynu. Jako pianista i saksofonista występował on regularnie w Pałacu Buckingham na oficjalnych bankietach i inauguracjach organizowanych przez Jej Królewską Mość Elżbietę II.

„W czasie rozmowy z matką Sama, kilka lat temu, opowiedziałem jej o moich wierszach o świątyni i oboje pomyśleliśmy że może Sam mógłby skomponować muzykę do jednego z nich”, wspomina John. „Wspomniała mu o tym, ale niewiele z tego wynikło, aż do czasu naszego właściwie przypadkowego spotkania”.

W 2019 roku rozmawiali krótko przy okazji koncertu finansowanego przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach w Dublinie. „Napisał prostą cudowną muzykę w kilka dni”, mówi John.

„Gdzie spotyka się niebo i ziemia, gdzie Bóg jest tak blisko, często można odczuć Jego troskliwe miłosierdzie. Wnętrze Jego świątyni, tak spokojne, tak miłe, to miejsce, gdzie czujemy, że wierzymy jak dziecko”, to dwa pierwsze wersy nowego hymnu.

„To, co najbardziej podoba mi się w pieśni ‘Where Heaven Meets Earth’, to proste połączenie między nami, świątynią i Chrystusem”, mówi Samuel Petchey. „Czasem, gdy śpiewamy lub rozmawiamy o świątyni, skupiamy się na wiecznych rodzinach i tracimy z oczu Osobę, którą świątynia reprezentuje”.

„Stale komponuję i upowszechniam przesłania duchowe i muzyczne, by uczestniczyć w dzieleniu się ewangelią i wzmacniać przyjaciół w czasie izolacji”, dodaje.

Ogólnoświatowe Święto Muzyki to czas, gdy muzyka ma gościć na terenach otwartych, w okolicach mieszkalnych i parkach. Odwiedzających Świątynię w Preston i w innych miejscach można łatwo poznać po tym, że z czcią śpiewają lub nucą ‘Where Heaven Meets Earth’, przechadzając się po terenie ogrodów.

John, pochodzący z Belfastu, uważa, że hymn jest za krótki, by śpiewała go cała kongregacja, ale może zaistnieje jako pieśń przy okazji uroczystości poświęcenia świątyń. On i jego żona, Eileen, mają szóstkę dorosłych już dzieci i siedemnaścioro wnucząt — to wystarczająco, by założyć mały chór na różne okazje.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.