Artykuły prasowe

Noworodki z Czarnogóry otrzymują specjalistyczną pomoc medyczną

Ochotniczy zespół medyczny z Kościoła Jezusa Chrystusa szkoli miejscowe pielęgniarki i lekarzy

Ponad 65 pielęgniarek i lekarzy świadczących opiekę matkom i noworodkom w bałkańskim kraju Czarnogóra jest lepiej przygotowanych do opieki nad niemowlętami po dwutygodniowej, bezpłatnej konferencji szkoleniowej organizowanej przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i prowadzonej przez ochotniczy zespół specjalistów medycznych. Uczestnicy tej konferencji są teraz wyszkoleni do zapewniania skuteczniejszej opieki nad noworodkami oraz do rozpoznawania i leczenia u dzieci problemów z oddychaniem, które są najczęstszą przyczyną śmiertelności noworodków na świecie.

 W tym samym czasie, kiedy personel szpitalnego oddziału noworodkowego był szkolony w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu dla dzieci z zaburzeniami oddechowymi, pewna młoda matka na sali porodowej rodziła bliźnięta właśnie z takimi objawami.   

 Dan Woodhead, trener zespołu terapii oddechowej, nie spodziewał się takiej nagłej sytuacji, ale pod jego kierownictwem pielęgniarka oddziałowa wraz z kolegą szybko ustawili sprzęt i rozpoczęli udzielanie pomocy obojgu dzieciom. „Asystowałem, kiedy było to konieczne, czyli niewiele, a oni fantastycznie dali sobie radę” – wspomina Dan. „Po założeniu (urządzenia do oddychania) niemowlęta zareagowały bardzo dobrze na terapię, czego personel mógł być świadkiem”. Prawie 20 pielęgniarek i lekarzy „ze zdenerwowaniem, ale i podekscytowaniem” przyglądało się, jak personel skutecznie wykorzystuje swoje nowe umiejętności.   

 To szkolenie jest kontynuowane także po zakończeniu konferencji. Jej uczestnicy szkolą teraz kolegów w dziewięciu innych ośrodkach w całym kraju, gdzie rodzą się dzieci. Kościół przekazał krajowemu systemowi opieki zdrowotnej znaczną ilość sprzętu i zaopatrzenia, aby zapewnić długoterminową, stałą opiekę i wsparcie. Kościół współpracuje z organizacją UNICEF i Ministerstwem Zdrowia, aby zapewnić trwały wpływ programu „Train the Trainer” (Szkolenie trenerów).

 „Po wdrożeniu tych programów kraje na całym świecie odnotowały znaczną poprawę, jeśli chodzi o śmiertelność i zachorowalność noworodków” – mówi Marcia Bennett, liderka zespołu odpowiedzialnego za zorganizowanie tej konferencji wraz z mężem, emerytowanym anestezjologiem, Georgem Bennettem. Bennetowie zaangażowali się w tę sprawę od samego początku. 

 Kościół finansuje projekty opieki nad matką i noworodkiem (MNC) od ponad 20 lat i jest powszechnie uważany za jednego z wiodących organizatorów takich szkoleń na świecie. Bennettowie, jedna z kilku wykwalifikowanych par pełnoetatowych misjonarzy kierujących zespołami medycznymi Kościoła, prowadzili programy szkoleń w ponad 20 krajach, szkoląc tysiące pracowników służby zdrowia.

Bennetowie z wdzięcznością spoglądają wstecz na 20 lat swojej służby misjonarskiej. „Otrzymanie tej wspaniałej możliwości ratowania i poprawy jakości życia dzieci i matek na całym świecie” – mówi Marcia – „jest najlepszym doświadczeniem w życiu”.    

Jak twierdzi Marcia Bennett, ich wyjazd do Czarnogóry trwa już ponad rok i nie odbyłby się bez wsparcia Idy Ferdinandi (UNICEF) i Milicy Dukic (Ministerstwo Zdrowia Czarnogóry).

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.