Artykuły prasowe

Nowe Prezydium Obszaru Europy rozpoczyna służbę

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku Starszy Gary B. Sabin rozpocznie swoją służbę jako nowy Prezydent Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Starszy Massimo De Feo będzie służył jako pierwszy doradca, a Starszy Erich W. Kopischke jako drugi doradca. Powołanie nowego Prezydium Obszaru ogłoszono w kwietniu br.

Zarządzanie Kościołem jest zorganizowane według obszarów geograficznych — obecnie w liczbie 21. Prezydium Obszaru Europy przewodzi ponad 493 970 członkom z ponad 1300 kongregacji w ponad 40 krajach, 26 misjach i jednemu Centrum Szkolenia Misji. Na terenie Obszaru jest 15 świątyń, które albo działają, albo są w budowie czy remoncie bądź zostały ogłoszone. Pod kierownictwem Pierwszego Prezydium Kościoła i Kworum Dwunastu Apostołów nowe prezydium obszaru zapewnia duchowe i administracyjne kierownictwo przywódcom i członkom Kościoła w swoim regionie.

 

Starszy Gary B. Sabin został powołany jako Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 2 kwietnia 2016 roku. Ostatnio jego zadaniem była służba jako pierwszy doradca w Prezydium Obszaru Europy.

Starszy Sabin służył w wielu powołaniach kościelnych, włączając w to służbę jako pełnoetatowy misjonarz w holendersko-belgijskiej misji, biskup,prezydent palika i siedemdziesiąty obszaru.

Starszy Sabin urodził się 7 kwietnia 1954 roku w Provo w stanie Utah. Uzyskał tytuł magistra zarządzania na Uniwersytecie Stanforda i tytuł licencjata z finansów na Uniwersytecie Brighama Younga. Jego kariera zawodowa skupiała się na rynku nieruchomości i był założycielem i prezesem dwóch spółek na giełdzie Nowego Jorku. Jest założycielem Sabin Children’s Foundation, które zapewnia opiekę medyczną dzieciom z krajów trzeciego świata. W sierpniu 1976 roku poślubił Valerie Purdy. Mają sześcioro dzieci.

Starszy Massimo De Feo został poparty na Siedemdziesiątego Przedstawiciela Władz Generalnych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 2 kwietnia 2016 r. W chwili powołania służył jako członek Trzeciego Kworum Siedemdziesiątych w Obszarze Europy. Starszy De Feo służył w wielu powołaniach kościelnych, w tym jako pełnoetatowy misjonarz we Włoskiej Misji w Rzymie, jako prezydent gminy, prezydent dystryktu, doradca w radzie biskupiej, członek rady wyższej, prezydent palika oraz Siedemdziesiąty Obszaru.

Po odbyciu pełnoetatowej misji rozpoczął swą karierę zawodową w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Wtedy też został zatrudniony przez Departament Stanu USA i odbył misję dyplomatyczną we Włoszech. Po ponad 30 latach pracy ostatnio służył jako regionalny deputowany ds. federalnych świadczeń socjalnych w firmie ubezpieczeń społecznych dla Obszarów Europy Południowej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Starszy De Feo urodził się 14 grudnia 1960 roku w Taranto we Włoszech. W sierpniu 1984 roku poślubił Loredanę Galeandro. Są rodzicami trojga dzieci.

Starszy Erich W. Kopischke został powołany jako Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 31 marca 2007 roku. Służył jako pierwszy doradca (2008–2009) i prezydent (2009–2012) w prezydium obszaru Europy. Zanim został powołany jako pełnoetatowy przedstawiciel Władz Generalnych, Starszy Kopischke był koordynatorem ds. Seminariów i Instytutów religii w Europie. Wcześniej był samozatrudniony jako sprzedawca ubezpieczeń, a później został dyrektorem zarządzającym w niemieckiej firmie ubezpieczeniowej. Tam odbył swój staż zawodowy i otrzymał stopień naukowy w biznesie.

Starszy Kopischke służył w wielu powołaniach Kościelnych, m.in. jako pełnoetatowy misjonarz w niemieckiej misji Monachium, prezydent palika, prezydent dystryktu, członek rady wyższej i prezydent gminy. W 2003 roku został powołany jako prezydent niemieckiej misji Berlin.

Erich Willi Horst Kopischke urodził się 20 października 1956 roku w Elmshorn w Niemczech. W grudniu 1978 roku poślubił Christiane Glück. Mają siedmioro dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.