Artykuły prasowe

Nowe Pierwsze Prezydium poparte przez świętych w dniach ostatnich podczas uroczystego zgromadzenia

Dwóch nowych przywódców wyznaczonych do Kworum Dwunastu Apostołów

31 marca br. Prezydent Russell M. Nelson został poparty jako prorok, widzący i objawiciel Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w czasie uroczystego zgromadzenia członków Kościoła na całym świecie.

Dallin H. Oaks został poparty jako jego pierwszy doradca, a Henry B. Eyring jako drugi doradca w Pierwszym Prezydium, które jest najwyższym organem zarządzającym w Kościele.

 

16 stycznia nowe Pierwsze Prezydium zostało przedstawione na konferencji prasowej, ale podczas sobotniej sesji porannej konferencji generalnej Kościoła, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym w Salt Lake City, święci w dniach ostatnich na całym świecie mogli publicznie poprzeć swoich nowych przywódców.

Podczas sobotniego uroczystego zgromadzenia przedstawiono również nowych członków Kworum Dwunastu Apostołów. Starszy Gerrit W. Gong oraz Starszy Ulisses Soares zostali poparci jako nowi członkowie tego kworum. Reprezentują oni coraz bardziej etnicznie zróżnicowany Kościół. Starszy Gerrit W. Gong jest Amerykaninem pochodzenia chińskiego, a starszy Ulisses Soares – Brazylijczykiem. Zajęli oni miejsca, które zwolniły się po śmierci Prezydenta Thomasa S. Monsona i Starszego Roberta D. Halesa. 

Starszy Gerrit Walter Gong jako członek władz naczelnych służył od 3 kwietnia 2010 r., gdy rozpoczął służbę jako członek Piątego Kworum Siedemdziesiątych w Obszarze Południowego Utah. Starszy Gong został członkiem prezydium Siedemdziesiątych 6 października 2015 r.

W latach 2011 – 2015 Starszy Gong służył jako członek Prezydium Obszaru Azjatyckiego z siedzibą w Hong Kongu, a pracę tę zakończył jako Prezydent Obszaru.

Starszy Gong uzyskał licencjat na Uniwersytecie Brighama Younga, a potem – jako stypendysta – magisterium i doktorat w zakresie stosunków międzynarodowych na Oksfordzie. W 1985 r. pracował jako specjalny asystent podsekretarza stanu w amerykańskim Departamencie Stanu (resorcie spraw zagranicznych), a w 1987 r. – jako specjalny asystent Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Pekinie. Od 1989 r. pracował na wielu stanowiskach w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie. Potem, do 2010 r. pracował jako asystent rektora BYU.

Starszy Gong służył w wielu powołaniach w Kościele. Obejmowały one pełnoetatową służbę misjonarską na Tajwanie i szereg powołań w okręgu, paliku i obszarze.

Starszy Gong urodził się w Redwood City (Kalifornia) 23 grudnia 1953 r. W styczniu 1980 r. poślubił Susan Lindsay, z którą doczekali się czwórki dzieci.

Starszy Ulisses Soares służył jako członek władz naczelnych od 2 kwietnia 2005 r., a jako członek prezydium Siedemdziesiątych od 6 stycznia 2013 r. Pracował poprzednio jako doradca w prezydium Obszaru Afryki Południowo-wschodniej, prezydent Obszaru Brazylijskiego i doradca w prezydium Obszaru Południowej Brazylii.

Starszy Soares ukończył Uniwersytet Katolicki w
São Paulo w zakresie księgowości i ekonomii. Uzyskał potem stopień MBA. Pracował w zakresie finansów w wielu korporacjach w Brazylii, jak również jako dyrektor ds. doczesnych w kościelnym biurze obszaru w São Paulo. W chwili powołania na członka władz naczelnych miał specjalne zadania od Przewodniczącej Rady Biskupiej w Salt Lake City.

Starszy Soares służył w wielu powołaniach – jako pełnoetatowy misjonarz w Brazylijskiej Misji Rio de Janeiro, powołaniach w okręgu i paliku oraz jako prezydent Portugalskiej Misji Porto (2000 – 2003).

Ulisses Soares urodził się 2 października 1958 r. w São Paulo. W październiku 1982 r. poślubił Rosanę Fernandes, z którą są rodzicami trojga dzieci i dziadkami dla trojga wnucząt.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.