Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Pierwsze Prezydium ogłasza powołanie nowego Generalnego Prezydium Organizacji Podstawowej

W sobotę 2 kwietnia 2016 roku podczas sobotniej popołudniowej sesji 186. wiosennej konferencji generalnej Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłosiło powołanie nowego Generalnego Prezydium Organizacji Podstawowej.

Członkiniami nowego prezydium Organizacji Podstawowej zostały: Joy D. Jones, Jean B. Bingham i Bonnie H. Cordon. Prezydium Organizacji Podstawowej nadzoruje nauczanie ewangelii Jezusa Chrystusa i promuje życie zgodne z jej zasadami wśród dzieci w wieku od 18 miesięcy do 11 lat. Przywódczynie tej organizacji służą pod kierownictwem Pierwszego Prezydium i często podróżują, starając się zapewnić przewodnictwo i pomoc dzieciom oraz ich lokalnym przywódcom.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.