Artykuły prasowe

Nowa strona służy jako źródło treści o świętych w dniach ostatnich w Europie

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oficjalnie rozpoczął nadawanie anglojęzycznego europejskiego serwisu informacyjnego on-line

Po wielu miesiącach pracy i testów Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oficjalnie rozpoczął nadawanie europejskiego serwisu informacyjnego on-line. Ta strona łączy sprawozdania i spostrzeżenia z kanałów informacyjnych z poszczególnych krajów, aby przedstawić połączony obraz dla mediów informacyjnych i opiniotwórców w Europie w języku angielskim.

<p>Spojrzenie na nowy anglojęzyczny europejski serwis informacyjny</p>
Spojrzenie na nowy anglojęzyczny europejski serwis informacyjny2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Ten kanał zapewni mediom informacyjnym w całej Europie jedno źródło treści o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w całej Europie”, powiedział Dinis Adriano, dyrektor ds. komunikacji Obszaru Europy Środkowej Kościoła. „To będzie bardzo przydatne narzędzie uzupełniające znane krajowe serwisy informacyjne, które koncentrują się na treściach lokalnych. Spodziewamy się, że to narzędzie będzie siłą jednoczącą całą Europę”, dodał.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich istnieje na całym świecie, a w Europie mieszka ponad pół miliona jego członków.

Dwanaście lat temu Kościół rozpoczynał działalność serwisów informacyjnych w różnych krajach Europy w ich językach. Te strony będą nadal działać, jednak niektóre najważniejsze wiadomości będą teraz umieszczane także w europejskim serwisie informacyjnym po angielsku, aby dotrzeć do szerszej publiczności.

To centralne źródło informacji będzie także umożliwiać dziennikarzom, opiniotwórcom, jak również członkom Kościoła uzyskać międzynarodowy wgląd w działania Kościoła.

Ponadto światowe i europejskie władze Kościoła mogą wykorzystywać tę nową stronę, aby przygotowywać powiadomienia i odnosić się do ważnych tematów.

Anglojęzyczny serwis informacyjny on-line dla Europy można znaleźć, klikając tutaj lub odwiedzając jakiekolwiek inne strony informacyjne Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Na takiej stronie należy kliknąć prawy górny róg, aby otworzyć menu dostępnych stron kraju i innych krajów.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.