Muslims_pamphlet_01_220201_v1.jpeg
Artykuły prasowe

Nowa broszura nawołuje do zrozumienia pomiędzy muzułmanami a świętymi w dniach ostatnich

Jest ona dostępna w ośmiu językach

Nowa 35-stronicowa broszura zatytułowana „Muzułmanie i święci w dniach ostatnich. Wierzenia, wartości i styl życia” jest dostępna na stronie ChurchofJesusChrist.org w ośmiu językach: arabskim, angielskim, perskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, tureckim i rosyjskim*. Broszurę można również znaleźć w tych językach w aplikacji Biblioteka ewangelii w sekcji „Books and Lessons” w podsekcji „Interfaith Relations”.

Muslim Pamphlet 02Download Photo

Została ona pierwszy raz wspomniana przez Starszych Davida A. Bednara i Gerrita W. Gonga z Kworum Dwunastu Apostołów na konferencji dotyczącej islamu na Uniwersytecie Bringhama Younga w październiku 2021 roku. Broszura przedstawia sobie nawzajem muzułmanów (wyznawców islamu) i świętych w dniach ostatnich (członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich). Broszura jest owocem wielu lat pracy, włączając to współpracę z muzułmańskimi imamami.

„Kiedy rozpoczęliśmy pracę z muzułmańskimi współpracownikami, zobaczyliśmy, jak wiele mamy wspólnego w obrębie tych dwóch wyznań”, powiedział Starszy Bednar w 30-minutowym filmie, który został dołączony do broszury. „Na przykład: Zarówno święci w dniach ostatnich, jak i muzułmanie przykładają ogromną wagę do takich spraw, jak wiara w Boga, prorocy, pisma święte czy święte miejsca. Podzielamy wspólne wartości, takie jak znaczenie rodziny, czystość moralna czy pomaganie osobom w potrzebie. Życie codzienne wyznawców obu wyznań zakłada takie praktyki, jak modlitwa, post i dbanie o zdrowie fizyczne. Wspólne wierzenia, wartości i praktyki religijne obu wyznań wykraczają poza granice polityczne, etniczne czy kulturowe”.

Broszura zwraca uwagę na różnice pomiędzy tymi wyznaniami, ale ilustruje też niektóre z wierzeń, które są dla nich wspólne. Na przykład:

  • Bóg jest wszechwiedzący i wszechmocny. Wiara powinna być wyrażona myślą, słowem i działaniem.
  • Prorocy pełnią kluczową rolę w przekazywaniu wskazówek od Boga.
  • Jezus Chrystus odgrywa ważną, chociaż nie taką samą, rolę dla obu grup.
  • Objawienie od Boga przekazywane przez posłańców jako pismo święte jest podstawą uczenia się o woli Boga, przestrzegania przykazań i brania udziału w wiernym oddawaniu czci.
  • Istoty ludzkie muszą komunikować się z Bogiem poprzez codzienną modlitwę.
  • Bóg lubuje się w czystości i moralności.
  • Kobiety odgrywają zasadniczą rolę w społeczeństwie i w domu.
  • Rodzina jest podstawową jednostką społeczną i głównym źródłem radości.

W tym filmie Starszy Bednar odrzuca lekceważące uwagi i ogólnikowe stwierdzenia wygłaszane przez niektórych świętych w dniach ostatnich na temat wyznawców islamu.

„Jest nam nieprzyjemnie i czujemy, że zostaliśmy przedstawieni w złym świetle, kiedy w doniesieniach prasowych słyszymy, że osoba, która popełniła ciężkie przestępstwo, jest świętym w dniach ostatnich. Albo kiedy nasz Kościół jest mylony z innymi odłamami, których postępowanie jest sprzeczne z naszym”, powiedział Starszy Bednar. „Podobnie, jeśli sugerujemy, że muzułmanie są związani z ciężkimi przestępstwami w Stanach Zjednoczonych lub gdziekolwiek indziej na świecie, jest to niewłaściwe i obraźliwe dla nich. Muzułmanie potępiają jakiekolwiek działania tego typu, tak samo jak święci w dniach ostatnich. Każda większa religia ma ekstremistów, którzy błędnie interpretują nauki swojej religii i czynią zło w jej imię”.

W filmie Apostołowie podkreślają wspólne starania Kościoła i muzułmanów w obronie wolności religijnej dla wszystkich.

„Podczas spotkań z przywódcami muzułmańskimi na całym świecie rozmawiamy o obronie wolności religijnej”, powiedział Starszy Gong. „Lud wiary musi się wspólnie opowiedzieć się za tolerancją i godnością ludzi wszystkich wyznań religijnych”.

Starszy Bednar powiedział, że Kościół „silnie chce bronić wolności religijnej, nie tylko dla nas, ale dla wszystkich. Tak jak niektórzy muzułmanie w Stanach Zjednoczonych lub gdziekolwiek indziej, członkowie Kościoła odczuli skutki prześladowań i stereotypizacji, i łączymy się z dobrymi ludźmi wszędzie w potępianiu takich zachowań”.

*Broszura będzie dostępna po niemiecku i rosyjsku w późniejszym terminie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.