Artykuły prasowe

Nowa aplikacja i nowa część w Bibliotece ewangelii przeznaczone specjalnie dla dzieci

Po raz pierwszy Biblioteka ewangelii posiada część przeznaczoną specjalnie dla dzieci. Nowa część o nazwie Dzieci znajduje się w części Odbiorcy w Bibliotece ewangelii — zarówno na stronie internetowej on-line, jak i w aplikacji. Umożliwia dzieciom angażowanie się w historie, filmy i zajęcia interaktywne. Zapewnia również rodzicom i nauczycielom Organizacji Podstawowej zasoby potrzebne do tworzenia cotygodniowych lekcji w Organizacji Podstawowej i podczas wieczorów domowych.

children gospel library 01
children gospel library 01
Biblioteka ewangelii posiada teraz część przeznaczoną szczególnie dla dzieci, która pozwala im angażować się w historie, filmy i interaktywne zajęcia.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Do tej pory treści zawarte w Bibliotece ewangelii były skierowane do dorosłych i nie było jednego miejsca, w którym dzieci mogły odnaleźć materiały przeznaczone dla nich. Te nowe materiały cyfrowe zostały stworzone z myślą o dzieciach, aby mogły się po nich samodzielnie poruszać i są zaprojektowane w taki sposób, aby angażowały dzieci poprzez korzystanie z ilustracji i przycisków dostosowanych do nich.

Generalna Prezydent Organizacji Podstawowej, Siostra Camille N. Johnson, powiedziała: „Jesteśmy przekonani, że treści dla dzieci w Bibliotece ewangelii wzmocnią wiarę waszej rodziny w Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Na nowo potwierdzą, że jesteśmy dziećmi niebiańskich rodziców i będą sposobem zapraszania Ducha do waszego domu”.

children gospel library 02
children gospel library 02
Nowa część pt. „Dzieci” w Bibliotece ewangelii została stworzona z myślą o dzieciach, aby mogły się po niej samodzielnie poruszać i jest zaprojektowana w taki sposób, aby angażowała dzieci poprzez korzystanie z ilustracji i przycisków dostosowanych do nich.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Co się tam kryje

Dzieci mogą odkryć następujące kategorie:

Istnieje jeszcze więcej materiałów, które są dostępne w kilku językach. Całą treść można znaleźć w języku angielskim.

children gospel library 03
children gospel library 03
Aby znaleźć część dla dzieci w Bibliotece ewangelii, wejdź na stronę główną Biblioteki ewangelii na swoim komputerze lub smartfonie. Kliknij Odbiorcy. Następnie kliknij Dzieci.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Aby znaleźć część dla dzieci w Bibliotece ewangelii, wejdź na stronę główną Biblioteki ewangelii na swoim komputerze lub smartfonie. Kliknij Odbiorcy. Następnie kliknij Dzieci. Teraz będziesz mieć dostęp do tych treści.

Nowa aplikacja „Gospel for Kids” [Ewangelia dla dzieci] dostępna w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim

Treści dla dzieci (poza Biblioteką ewangelii) znajdują się również w nowej aplikacji o nazwie „Gospel for Kids” [Ewangelia dla dzieci]. Składa się ona z czterech głównych części: Historie z pism świętych, Książeczki do kolorowania, Śpiewanie i Więcej zajęć. Kolorowy i prosty wygląd aplikacji umożliwia dzieciom samodzielne poruszanie się po niej.

children gospel library 04
children gospel library 04
Gospel for Kids [Ewangelia dla dzieci] zawiera cztery główne części: Historie z pism świętych, Książeczki do kolorowania, Śpiewanie i Więcej zajęć. Część Książeczki do kolorowania zawiera 21 różnych książeczek do kolorowania, które dotyczą różnych tematów związanych z ewangelią i Kościołem, takich jak pisma święte, misjonarze czy służba.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Aplikacja Ewangelia dla dzieci to fascynujące nowe źródło, które łączy dzieci z Ewangelią Jezusa Chrystusa“, powiedziała Generalna Prezydent Organizacji Podstawowej Camille N. Johnson. „Ufam, że okaże się ona błogosławieństwem dla rodziców i dzieci, którzy łakną treści pomagających rodzinom pozostać na ścieżce przymierza. Oczekuję, że muzyka, historie i zajęcia zaproszą Ducha, aby towarzyszył naszym cennym dzieciom z Organizacji Podstawowej“.

children gospel library 05
children gospel library 05
Aplikacja Gospel for Kids [Ewangelia dla dzieci] pozwala dzieciom wziąć naukę ewangelii we własne ręce i zapewnia im narzędzia niezbędne do dzielenia się ewangelią z bliźnimi.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Aplikacja jest obecnie dostępna dla systemów iOS i Android w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim. Niektóre funkcje w systemie Android są nadal w fazie rozwoju, ale zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.