Artykuły prasowe

Noc Świątyń

 

Dziewięć wyznań chrześcijańskich, meczet, synagoga oraz trzy wspólnoty duchowe i ośrodki kultury uczestniczyły w warszawskiej Nocy Świątyń zorganizowanej 17 września 2016 roku przez Stowarzyszenie „ Polis” – koordynatora Kampanii Rady Europy „ Bez nienawiści” w Polsce.

Zróżnicowany program przygotowany przez uczestników pozwalał zainteresowanym na zwiedzanie kościołów, budynków sakralnych i miejsc spotkań, wysłuchania występów chórów oraz zapoznanie się z zasadami wiary, praktykami duchowymi, obrzędami, literaturą i sprzętami religijnymi.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zaprosił gości do warszawskiej kaplicy przy ul. Wolskiej 142. Ze względu na konferencję kościelną, kaplica była do dyspozycji zwiedzających przez dwie godziny. Goście mieli okazję zwiedzić budynek kościoła w towarzystwie członków i misjonarzy którzy służyli wyjaśnieniami odnośnie przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń i wyposażenia. Zainteresowani genealogią i historią mogli zapoznać się z usługami kościelnego Centrum Historii Rodziny. Na zamówienie, Centrum udostępnia na miejscu zmikrofilmowane lokalne i międzynarodowe źródła genealogiczne i historyczne, wypożyczane z Biblioteki Historii Rodziny w Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych. Gospodarze mieli przyjemność odpowiadania na liczne pytania dotyczące różnych aspektów doktrynalnych, służby misjonarskiej i historii Kościoła. Gości interesowało pochodzenie i treść Księgi Mormona- jeszcze jednego świadectwa o Jezusie Chrystusie, powołanie i służba proroka Józefa Smitha, cel służby misjonarskiej na świecie – głoszenie ewangelii Jezusa Chrystusa, podstawowe zasady wiary i obrzędy. Na życzenie, zainteresowani otrzymali egzemplarze Księgi Mormona, czasopisma, oraz inne publikacje kościelne nawiązujące do boskiego planu zbawienia i zasad ewangelii Jezusa Chrystusa.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.