Artykuły prasowe

Niedziela Wielkanocna i niedziele wypadające w okresie Bożego Narodzenia zostają ograniczone do spotkania sakramentalnego

W nadchodzącą niedzielę wielkanocną i niedziele wypadające w okresie Bożego Narodzenia członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich będą uczestniczyć tylko w jednym nabożeństwie kościelnym.

Zwykłe oddawanie czci Bogu w dzień sabatu przez członków Kościoła obejmuje udział w spotkaniu sakramentalnym trwającym jedną godzinę oraz w czasie kolejnej godziny udział w szkole niedzielnej lub klasach czy kworach w zależności od grupy wiekowej.

W zawiadomieniu z 26 stycznia skierowanym do generalnych i lokalnych przywódców Pierwsze Prezydium ogłosiło: „Każdego roku nabożeństwo i spotkania kościelne będą ograniczone do spotkania sakramentalnego w niedzielę wielkanocną i niedzielę wypadającą przed lub po Bożym Narodzeniu. Jeśli święta Bożego Narodzenia nie wypadają w niedzielę, prezydia palików i dystryktów decydują, czy takie spotkanie sakramentalne zorganizować przed czy po Bożym Narodzeniu”.

Zawiadomienie podaje także, że prezydia palika i dystryktu mogą skonsultować się z biskupem lub prezydentem gminy, aby dostosować czas spotkań do świąt tak, żeby odpowiadało to potrzebom członków Kościoła w danym rejonie.

Zawiadomienie zostało podpisane przez Prezydenta Kościoła  Russella M. Nelsona, Prezydenta Dallina H. Oaksa, Pierwszego Doradcę, i Prezydenta Henry’ego B. Eyringa, Drugiego Doradcę.

Wszystkie spotkania Kościoła Jezusa Chrystusa są otwarte dla publiczności i każdy jest na nich mile widziany.

Znajdź najbliższe miejsce spotkań

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.