00001-Book-of-mormon-christ-america.jpg
Oficjalne oświadczenie

Nazwa Kościoła

Russell M. Nelson, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wypowiedział się w następujący sposób o nazwie Kościoła:

Pan dał mi do zrozumienia znaczenie nazwy, którą objawił dla Swojego Kościoła: samego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przed nami praca dostosowania się do Jego woli. W ostatnich tygodniach różni przywódcy Kościoła i różne jego departamenty podjęły konieczne kroki na tej ścieżce. Dodatkowe informacje dotyczące tej ważnej kwestii będą podane w ciągu nadchodzących miesięcy.

Zobacz zaktualizowany przewodnik dotyczący ogólnych określeń na stronie wiadomości, który podaje, jak właściwie nazywać Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. W nadchodzących miesiącach strony internetowe i materiały Kościoła zostaną zaktualizowane, by uwzględnić wskazówkę Prezydenta Nelsona.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.