Artykuły prasowe

Wiodąca Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich otrzymuje w 2015 roku Nagrodę Unii Europejskiej za kultywowanie wartości rodzinnych

Wydarzenie to miało miejsce w Brukseli i było ‘celebracją rodziny’

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (ang. FAFCE) otrzymała nagrodę EU Family Values (europejską nagrodę za kultywowanie wartości rodzinnych) od Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów) podczas uroczystości, która odbyła się 19 października br. w Brukseli.

Europejską nagrodą za kultywowanie wartości rodzinnych wyróżniane są jednostki i organizacje, których współpraca z instytucjami w Unii Europejskiej wywiera znamienny wpływ na życie rodzinne w europejskich społecznościach.

Starszy Patrick Kearon, Prezydent Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, który przewodniczył temu spotkaniu, powiedział, że ta organizacja otrzymała nagrodę za „niestrudzoną pracę na rzecz uczynienie jednostki rodzinnej priorytetem w polityce Unii Europejskiej”.

FAFCE „uznaje ważność rodziny jako podstawowej jednostki społecznej i jesteśmy pod wrażeniem oddania ich przywódców w kwestii zapewnienia, że ten przekaz nie zostanie nigdy przeoczony przez urzędników Unii Europejskiej i członków Parlamentu Europejskiego”.

W momencie otrzymywania nagrody prezydent FAFCE powiedział: „Dziękuję za uznanie wysiłków, jakie w to wkładamy. Bronimy wartości rodzinnych, ale też chcemy chronić cnoty rodzinne”. Następnie podkreślił ważność rodziny: „Wszyscy wiemy, co zawdzięczamy własnym rodzinom. Jest to projekt pokoju i projekt Boży”. Przewodniczący Renard, w imieniu of FAFCE, dedykował Nagrodę za kultywowanie wartości rodzinnych w UE w 2015 r. tysiącom syryjskich rodzin, rodziców i dzieci, którzy niezmiernie cierpieli  z powodu wojny i kryzysu migracyjnego”.

Starszemu Kearonowi towarzyszyły Siostra Linda K. Burton, generalna prezydent Stowarzyszenia Pomocy, organizacji dla kobiet w Kościele, oraz Siostra Bonnie L. Oscarson, generalna prezydent Organizacji Młodych Kobiet, programu skierowanego dla dziewcząt od 12. do 18. roku życia. Siostra Burton i Siostra Oscarson obecnie odwiedzają wiele kongregacji w całej Europie.

Siostra Burton która przewodniczy organizacji zrzeszającej siedem milionów kobiet na świecie,podziękowała obecnym przedstawicielom kościołów i organizacji religijnych za wspieranie rodziny. Przytoczyła fragment przesłania Starszego D. Todda Christoffersona, przywódcy międzynarodowego Kościoła, wygłoszonego podczas Ósmego Ogólnoświatowego Spotkania Rodzin w Filadelfii: „Najwyższy priorytet, jaki przypisujemy rodzinie, opiera się na naszym przekonaniu, że Bóg stworzył i wyświęcił rodzinę  dla własnych celów. Stąd przekonanie, że obowiązki rodziców i rodzin oraz omawiane zasady są naprawdę  ustanowione w boski sposób”. Siostra Burton zwróciła uwagę na „ważność wzmacniania rodziny celem wzmocnienia społeczeństwa”. „Moją rolą w Kościele i rolą Stowarzyszenia Pomocy — kontynuowała — jest pomoc w zwiększaniu wiary i wzmacnianiu rodzin”.

Siostra Oscarson która przewodniczy kościelnym programom dla pół miliona dziewcząt na świecie, zacytowała fragment wypowiedzi papieża Franciszka z sympozjum na temat rodziny, które odbyło się w listopadzie 2014 w Watykanie: „W naszych czasach kryzys dotknął małżeństwa i rodziny. ’Kultura tymczasowości‘ doprowadziła wielu ludzi do zrezygnowania z małżeństwa jako publicznego zobowiązania. Ta rewolucja obyczajów i moralności często określana jest jako wolność, ale w rzeczywistości przynosi spustoszenie duchowe i materialne niezliczonej liczbie osób, zwłaszcza osobom najbiedniejszym i najsłabszym”. Siostra Oscarson podkreśliła ważność „kształcenia dziewcząt”. „Musimy wzmacniać je zasadami i wartościami, aby w przyszłości mogły budować własne rodziny”. Cytując Davida O. McKaya, byłego Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich, zakończyła: „Żaden sukces w życiu nie zrekompensuje porażki w domu.”

To pierwszy raz, kiedy nagroda za kultywowanie wartości rodzinnych jest przyznawana przez Kościół w kontekście Unii Europejskiej. 

W tegorocznej uroczystości brali udział członkowie Parlamentu Europejskiego jako przedstawiciele politycznego spektrum, a także przedstawiciele kościołów i organizacji społecznych.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.