Artykuły prasowe

Mormoński Apostoł uda się z wizytą do Niemiec, Holandii i Republiki Zielonego Przylądka

Starszy Ronald A. Rasband z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w bieżącym miesiącu uda się z wizytą do Niemiec, Holandii i Republiki Zielonego Przylądka. W czasie dziewięciu dni — od 11 do 22 kwietnia 2018 r. — zaplanowano wizyty w sześciu miastach.

 

W wymienionych krajach Starszy Rasband spotka się między innymi z członkami i misjonarzami. W Niemczech uda się do Berlina i Düsseldorfu, a w Holandii do Apeldoorn. W Republice Zielonego Przylądka odwiedzi Praię, Mindelo i wyspę Fogo.

Członkowie z tych obszarów wysłuchają wystąpień Starszego Rasbanda przy różnych okazjach: niektórzy w trakcie specjalnych konferencji palika, inni podczas uroczystych spotkań, a jeszcze inni na spotkaniach z misjonarzami.

Prezydent Obszaru Europy, Paul V. Johnson, będzie towarzyszył Starszemu Rasbandowi podczas wizyt w Berlinie oraz w Republice Zielonego Przylądka. W Republice Zielonego Przylądka dołączy do nich Siedemdziesiąty Obszaru, Joaquim J. Moreira, który będzie im towarzyszył podczas pobytu w tym kraju.

„Bardzo cieszę się z powodu wizyty Starszego Rasbanda w Europie, szczególnie w świetle niedawnych zmian, które zostały ogłoszone podczas konferencji generalnej. Spotka się on z wieloma przywódcami kapłańskimi oraz organizacji pomocniczych i pomoże nam z większą mocą kontynuować dzieło posługi wspaniałym ludziom, którzy zamieszkują Europę. To wspaniałe błogosławieństwo, że jeden z apostołów Pana będzie w Europie”, powiedział Prezydent Johnson.

Początki Kościoła w Republice Zielonego Przylądka sięgają 1989 roku, a Kościół w tym kraju liczy obecnie 13 504 członków. W Niemczech historia Kościoła sięga 1843 r. i w sumie jest tam ponad 40 000 członków. W Holandii mamy ponad 9000 członków Kościoła. Pierwsza holenderska kongregacja została założona w 1862 r.

Kościelne Biuro Obszaru Europy będzie relacjonować przebieg wizyty Starszego Rasbanda w Republice Zielonego Przylądka, Niemczech i w Holandii między innymi w formie filmów i zdjęć, które zostaną opublikowane na stronach informacyjnych każdego z wymienionych krajów.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.